Neidio i'r prif gynnwys

COVID-19: Helpwch ni i gadw Cymru yn ddiogel, ymgyfarwyddo â'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

YR UN DDINAS. OND YCHYDIG YN WAHANOL.

Ydych chi’n barod i roi cynnig ar y ‘normal newydd’ yng Nghaerdydd? Cyn i chi fynd o gwmpas yn y ddinas, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r rheoliadau coronafirws diweddaraf a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.

Helpwch i gadw’ch hun a phawb o’ch cwmpas yn ddiogel.

 

Cardiff Market
Chwarae Chwarae

Normal newydd. Yr un ddinas. Hatts Emporium ym Marchnad Caerdydd.

SYMUD O AMGYLCH

Mae Caerdydd yn Ddinas gryno gyda llwybrau hawdd a hygyrch i’ch cael chi o le i le. Wrth i gyfyngiadau leddfu, mae’n bwysicach nag erioed i gynllunio’ch teithiau (hyd yn oed y rhai byr iawn) ymhell ymlaen llaw. Darllenwch y diweddariadau COVID19 gan ddarparwyr trafnidiaeth lleol yma. Darllenwch y canllawiau ar ein tudalennau gwe trafnidiaeth a chyrchwch fapiau y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth am fysiau, gweithredwyr trenau, llogi beiciau, teithiau cychod a thacsis.

ANGEN YSBRYDOLIAETH? CYMERWCH GIP AR EIN TAITH ANTUR.

Ar ôl misoedd dan glo, mae’n debyg bod angen i chi chwythu stêm i ffwrdd! Os ydych chi’n dychwelyd i’r Ddinas am y tro cyntaf ers tro ac yn ansicr ble i ddechrau, ystyriwch hwn yn fan cychwyn. Mae croeso i chi ei addasu mewn unrhyw ffordd yr hoffech chi weddu i’ch amserlen. Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod llawn gweithgareddau sy’n sicr o ddiddanu oedolion a phlant yn drylwyr, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Cardiff International White Water
Chwarae Chwarae

Normal newydd. Yr un ddinas. Dwr Gwyn Rhyngwladol ym Mae Caerdydd.

Wrth ymweld â Chaerdydd, cofiwch...

GOLCHWCH EICH DWYLO

Cofiwch olchi’ch dwylo’n rheolaidd a manteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael mewn llawer o fusnesau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu ar fin trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus, gan gynnwys, ar gyfer pawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau a chanolfannau siopa, addoldai, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden; yn ogystal â bysiau, trenau, tramiau, tacsis, cychod ac awyrennau.

CADWCH PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch, yn ystod cyfarfodydd cymdeithasol, ac ar bob adeg arall, bod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com