Yn galw pob llyfrbryf… Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl!

Mae Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd yn dychwelyd am ei 7fed flwyddyn! Mae’r ŵyl yn rhedeg ar draws dau benwythnos gyda digwyddiadau ysgol am ddim yn ystod canol yr wythnos a gweithdai ysgrifennu oedolion gyda’r nos.

Bydd awduron a darlunwyr clodfawr unwaith eto yn dod â chas o gymeriadau lliwgar a chwedlau anhygoel i ysbrydoli a diddanu rhai sy’n hoff o lyfrau ym mhobman; o’r ifanc i’r ifanc yn galon!

Bydd yr ŵyl arobryn yn cynnal dros 50 o ddigwyddiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn lleoliadau eiconig ar draws canol y ddinas, gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas a’r Llyfrgell Ganolog.

Mae’r wyl yn parhau i greu darllenwyr gydol oes tra’n eu hannog am ddarllen. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau llyfrau, gweithgareddau crefft, cwisiau, gemau ac ymddangosiad achlysurol cymeriad neu ddau!

Cynhelir Gŵyl Llên Plant Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llenyddiaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru.


VISIT THE WEBSITE  BOOK TICKETS  DOWNLOAD THE LEAFLET


Cystadleuaeth

Dyma gyfle i chi ennill pàs teulu i ddigwyddiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd o’ch dewis a bwndel o lyfrau i fynd adref. Y cyfan sydd angen ei wneud i gael cyfle i ennill y wobr wych hon i’r teulu cyfan yw cofrestru ar ein rhestrau postio Croeso Caerdydd a Digwyddiadau Caerdydd. Ydy, mae hi mor hawdd â hynny. Darllenwch y telerau a’r amodau isod, a phob lwc i chi!

 • Mae’r gystadleuaeth ar agor i oedolion 18 oed a hŷn yn unig.
 • rhaid cytuno i’r telerau ac amodau i fod yn gymwys i ennill
 • rhaid cytuno i gofrestru ar restrau postio Croeso Caerdydd a Digwyddiadau Caerdydd i fod yn gymwys i ennill.
 • Mae’r wobr hon yn rhoi i’r enillydd un bwndel o lyfrau.
 • Mae’r wobr hon yn rhoi i’r enillydd un pàs teulu i ddigwyddiad o’i ddewis. (4 person, o leiaf 1 oedolyn ac o leiaf 1 plentyn) *yn amodol ar argaeledd*
 • Mae’n rhaid hawlio’r wobr erbyn dydd Gwener 29 Mawrth 2019 ac ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr hon, ac ni ellir ei newid am arian parod neu wobrau eraill.
 • Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith y cystadleuwyr cymwys ar 25 Mawrth, mae Croeso Caerdydd yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf.
 • Gwneir ymdrech rhesymol i gysylltu â’r enillydd ar 25 Mawrth. Os na ellir cysylltu â’r enillydd neu os nad yw’r enillydd yn cydymffurfio â’r telerau ac amodau rydym yn cadw’r hawl i gynnig y wobr i’r ymgeisydd cymwys nesaf a ddewisir ar hap.
 • Caiff yr enillydd ei gyhoeddi a’i enwi ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Croeso Caerdydd, gan gynnwys Twitter a Facebook ar wythnos olaf mis Mawrth
 • Cymerir yn ganiataol fod ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
 • Nid yw costau teithio wedi’u cynnwys
 • Mae Croeso Caerdydd yn cadw’r hawl i newid y wobr i wobr o’r un gwerth neu werth mwy ar unrhyw adeg.

Oriel