Gallech fod yn ffodus i ennill un o’r deg copi o ‘The Cardiff and South Wales cook book’, a’r cyfan sydd ei angen i chi ei wneud yw  cofrestru ar ein rhestr e-byst Croeso Caerdydd a Digwyddiadau Caerdydd.

Mae’r llyfr coginio gwych hwn gyda mwy na 30 o ryseitiau sy’n cynrychioli’r caffis, delis, bwytai, marchnadoedd, siopau fferm, tafarndai, cynhyrchwyr a chyflenwyr mwyaf bywiog ledled Caerdydd a de Cymru.

Mae ‘Cardiff and South Wales Cook Book’ yn llyfr 128 tudalen lliwgar sy’n dal y nodweddion mwyaf hanfodol am Gaerdydd a’r ardaloedd cyfagos.

Fel un o’r marchnadoedd bwyd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, mae Caerdydd yn cynnig cymysgedd cyffrous ac eclectig o goginio hudolus.  Mae’r llyfr yn dathlu’r bwyd annibynnol a diddorol er mwyn rhoi blas go iawn i chi o’r ardal, ei chynhyrchwyr a’i busnesau bach lleol.

Drwy gofrestru am restr e-byst Croeso Caerdydd a Digwyddiadau Caerdydd, byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd i ddod, newyddion am Gaerdydd, cynigion arbennig, yn ogystal â’r cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com, dyma ffordd wych o gadw’n gyfredol gyda phopeth cyffrous sy’n digwydd ym mhrifddinas Cymru.

 

  • Os ydych dan 16 oed, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ganiatâd gan riant / gwarcheidwad i gofrestru am y gystadleuaeth.
  • Y Wobr fydd copi o ‘The Cardiff & South Wales Cook Book’ i 10 person lwcus.
  • Mae’n rhaid hawlio’r wobr erbyn 15 Chwefror 2019 ac ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr hon, ac ni ellir ei newid am arian parod neu wobrau eraill.
  • Caiff yr enillwyr eu dewis ar hap ar 1 Chwefror 2019 gan y cystadleuwyr cymwys, mae Croeso Caerdydd yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf.
  • Gwneir ymdrech rhesymol i gysylltu â’r enillydd ar 1 Chwefror. Os na ellir cysylltu â’r enillydd ymhen 5 diwrnod neu os na all yr enillydd gydymffurfio â’r telerau ac amodau rydym yn cadw’r hawl i gynnig y wobr i’r ymgeisydd cymwys nesaf a ddewisir ar hap.
  • Caiff yr enillydd ei gyhoeddi a’i enwi ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Croeso Caerdydd, gan gynnwys Twitter a Facebook erbyn 15 Chwefror
  • Cymerir yn ganiataol fod ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
  • Nid yw costau teithio wedi’u cynnwys
  • Mae Croeso Caerdydd yn cadw’r hawl i newid y wobr i wobr o’r un gwerth neu werth mwy ar unrhyw adeg.