Os hoffech wybod mwy am Gaerdydd, cael sgwrs am gynnal eich cynhadledd neu gyfarfod nesaf ym mhrifddinas Cymru, neu roi ambell awgrym i ni, defnyddiwch yr opsiynau isod i gysylltu.

FFÔN

Rhowch alwad i’n Canolfan Croeso ar +44 (0) 29 2087 3573. Fel arall, os hoffech siarad â rhywun am drefnu cynhadledd yng Nghaerdydd, ffoniwch +44 (0) 29 2087 1846.

Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Cysylltwch â ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Joiwch ein lluniau ar Instagram

YSGRIFENNWCH ATOM

CroesoCaerdydd.com
d/o Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

YMWELD Â NI

Gofynnwch am gyngor ac awgrymiadau wyneb yn wyneb yn ein Canolfannau Croeso

ADBORTH – Anfonwch eich adborth ar Gaerdydd, ein herthyglau neu ein gwefan

Rhowch wybod i ni a allwn wneud pethau’n well, trwsio pethau, gwella pethau a mwy. Byddai’n wych clywed eich syniadau, adborth, sylwadau a beirniadaeth.

Fields marked with a * are required.