Peekwch y tu ôl i'r llen

Mae Cyngor Caerdydd yn rhedeg a chynnal safle swyddogol Croeso Caerdydd.

  • Mae gennym dîm golygyddol, wedi’i leoli yn y swyddfa Twristiaeth a Digwyddiadau, sy’n gweithio i ychwanegu, diweddaru a diweddaru rhestrau yn rheolaidd.
  • Rydym yn gweithio gyda busnesau lleol i gyhoeddi rhestrau premiwm, gan ychwanegu mwy o gynnwys a nodweddion wrth i ni fynd, gan gynnwys swyddi blog.
  • Rydym yn gweithio gyda blogwyr lleol a mathau o gyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo digwyddiadau, digwyddiadau, lleoedd ac atyniadau, yn ogystal ag ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd ein hunain ar ein sianeli Twitter, Facebook, Tumblr a Instagram
  • Rydym hefyd yn anfon at ein rhestr bostio e-gylchlythyr, gan gadw pawb i gyflymu’r hyn sy’n digwydd ymhle yng Nghaerdydd

Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau’r safle!