Neidio i'r prif gynnwys

Chwilio

Pa siopau, gwestai, bwytai a bariau sydd ar agor ar gyfer busnes yng Nghaerdydd.

Dyma eich canllaw i ymweld â Chaerdydd wedi’r cyfnod cloi. Os ydych yn edrych ymlaen at drip siopa, yn barod am antur, yn awchu am fwyd bendigedig a noson allan wych mae gan Gaerdydd bopeth sydd ei angen arnoch – gan gynnwys tawelwch meddwl o ran diogelwch – gan taw’r un ddinas sydd yma, gydag ychydig o newidiadau.

Ambell newid. Yr Un Ddinas.

Ewch i’n hafan a lawrlwytho’r map ‘Dinas Ddiogel’ newydd i ymgyfarwyddo â’r newidiadau sydd wedi’u gwneud i ganol y ddinas, gan gynnwys ffyrdd sydd ar gau a lle gallwch chi gael gafael ar ddiheintydd dwylo am ddim. Rhywbeth ar goll? Rhowch wybod i ni, er mwyn i ni ei gynnwys.

CAFFI CWR Y CASTELL

Mwynhewch rai o'ch hoff dai bwyta o ganol y ddinas yng Nghaffi Cwr y Castell, profiad bwyta awyr agored newydd gwych â Chastell ysblennydd Caerdydd yn gefnlen iddo.

Meddwl am Ffasiwn. Meddwl am Ddiogelwch. Yr Un Ddinas.

SIOPAU AGORED