Neidio i'r prif gynnwys

COVID-19: Mae Caerdydd bellach o dan gyfyngiadau clo lleol, ond beth mae hynny'n ei olygu?

Croeso Nol

YR UN DDINAS. OND TAMAID YN WAHANOL.

Ydych chi’n barod i roi cynnig ar y ‘normal newydd’ yng Nghaerdydd? Cyn i chi fynd o gwmpas yn y ddinas, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r rheoliadau coronafirws diweddaraf a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.

Helpwch i gadw’ch hun a phawb o’ch cwmpas yn ddiogel.

DINAS DDIOGEL

Pan ddechreuodd cyfyngiadau cloi’r DU leddfu o’r diwedd, lansiodd Cyngor Caerdydd gynllun fesul cam i ailagor Caerdydd fel un o’r dinasoedd mwyaf diogel yn y DU.

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy’n ymweld â chanol dinas Caerdydd nawr yn cael eu cyfarch gan nifer o fesurau newydd, a roddwyd ar waith i ddiogelu’r cyhoedd wrth i gyfyngiadau cloi COVID-19 barhau i godi.

MAP Y GELLIR EI LAWRLWYTHO

Os ydych chi’n pendroni ble yn union yw’r mesurau diogelwch newydd a sut mae’r systerm un ffordd yn gweithio, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r map defnyddiol hwn yng nghanol y ddinas sy’n dangos lleoliadau mannau croeso, systemau cerdded a chyfleusterau trafnidiaeth.

Cofiwch, byddwch yn amyneddgar ac arhoswch yn ddiogel.

YMWELD Â CHAERDYDD O GARTREF

Os ydych chi y tu allan i'r terfyn 5 milltir ac yn dal i fethu Ymweld â Chaerdydd, yna edrychwch ar ein tudalen Ymweld â Chaerdydd o'r cartref, mae'n llawn syniadau gwych ar gyfer mwynhau Caerdydd heb hyd yn oed gamu allan eich drws ffrynt!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com