Neidio i'r prif gynnwys

Hwyl yn yr Haul: Gerddi Cwrw Caerdydd a’r Terasau ar y To

26 Awst 2022

Dydyn ni ddim yn gwybod amdanoch chi ond pan fydd y tywydd yn gynnes a’r awyr yn llachar a’r haul yn tywynnu, does unman gwell i amsugno’r haul nag yn un o erddi cwrw croesawgar Caerdydd neu deras to panoramig. Os ydych chi yr un peth, yna edrychwch ar ein 14 o lefydd mwyaf poblogaidd Caerdydd i fwynhau peint (neu wydr) adfywiol o’ch dewis ddiod, wedi’i weini phryd o fwyd calonog. Yma gallwch chi tra i ffwrdd y dydd yn y nos.

1. THE GRANGE

Yn chwaer-dafarn i’r Lansdowne yn Nhreganna, mae The Grange yr un mor llwyddiannus ar ôl ennill tafarn CAMRA y flwyddyn yn 2018 a dyfarniad OFM am y lleoedd gorau i yfed yn 2017. Dyma’r lle perffaith i ymlacio yn eu gardd gwrw heulog gyda chwrw go iawn, cwrw crefft a bwyd cartref. Mae pobl leol yn dwlu arni oherwydd ei chinio dydd Sul anhygoel! Mwynhewch eich diod tu allan yn yr ardd gwrw hardd a/neu berfformiad gan gerddor lleol.

Lleoliad: 134 Heol Penarth, CF11 6NJ

2. PITCH

Mae Pitch Bar & Eatery yn lle hwyliog a chyfeillgar i flasu blas Cymru, gan weini popeth Cymreig o’r cerdyn coctels i’r fwydlen. Yn ffyrnig o annibynnol, maent yn ymfalchïo mewn bwyd Cymreig syml, gonest, modern. Ar agor o ‘frecwast’ tan goctels bob dydd, mae pob saig a weinir yn cael ei wneud â llaw yn gariadus â chalon o’u cartref ar Mill Lane.

Lleoliad: 3 Lôn y Felin, Caerdydd CF10 1FL

3. THE BOTANIST

Cysyniad heb ei ail, coctels botanegol a chwrw crefft; bwyd wedi’i ysbrydoli gan y deli, y rotisserie a’r barbeciw. Gyda cherddoriaeth fyw bob nos, amserau cofiadwy wedi’u gwarantu a theras to gyda golygfa dros y ddinas, mae’n berffaith ar gyfer diwrnodau heulog.

Lleoliad: 10 Stryd yr Eglwys, Caerdydd CF10 1BG

4. JACOBS ROOF GARDEN

Cysyniad fel dim arall, coctels botanegol, cwrw crefft a chwrw; bwyd wedi’i ysbrydoli gan y deli, rotisserie a BBQ. Cerddoriaeth fyw bob nos, amseroedd aruchel wedi’u gwarantu a theras to yn edrych dros y ddinas, perffaith ar gyfer dyddiau heulog.

Lleoliad: 10 Stryd yr Eglwys, Caerdydd CF10 1BG

5. THE PONTCANNA INN

Mae The Pontcanna Inn ar Heol y Gadeirlan, dim ond taith gerdded fer i ganol y ddinas a rhai o brif atyniadau Caerdydd, gan gynnwys y Castell a Stadiwm Principality. Yn ogystal â chynnig terasau allanol gwych, mae’r prif far ac ardal ginio’n gweini’r bwyd sylweddol ac iach gorau gyda dewis eclectig o ddiodydd. Mae rhywbeth i bawb yn The Pontcanna Inn. Mae’r dafarn fywiog hon yn siŵr o roi profiad gwych i chi yn hwyr gyda’r nos.

Lleoliad: 36 Heol y Gadeirlan, Pontcanna, Caerdydd CF11 9LL

6. BREWHOUSE & KITCHEN

Nid eich tafarn draddodiadol chi yn union – mae cwrw crefft unigryw yn cael ei fragu ar y safle mewn microfragdy bragu-tiful ac mae pob saig ar y fwydlen yn cyd-fynd â steil o gwrw, sy’n aml yn cael ei gynnwys yn y coginio. Mae Brewhouse & Kitchen yn falch o groesawu plant, cŵn ac oedolion sy’n ymddwyn yn dda.

Lleoliad: Clos Sophia, Pontcanna, Caerdydd CF11 9HW

7. THE ROMILLY

Mae The Romilly yn dafarn gymunedol sy’n cael ei rhedeg yn dda yn Nhreganna gan gynnig amrywiaeth o brydau cartref, gyda phrydau i lysieuwyr a phlant ar gael. Ac o ran y peth perffaith i gyd-fynd â’r bwyd, maent wedi derbyn Cask Marque am ansawdd eu cwrw, gan gynnwys detholiad da o gwrw traddodiadol Brains. Mae croeso i deuluoedd ac mae gardd gwrw fawr ar gyfer dyddiau cynnes yr haf. Mae cyfleusterau dartiau, jukebox a chwaraeon byw hefyd ar gael.

Lleoliad: 69-71 Romilly Crescent, Pontcanna, Caerdydd CF11 9NQ

8. THE ROBIN HOOD

Mae’r Robin Goch yn adnabyddus am ei gwrw gwych, ei win, ei wirodydd a llawer mwy, yn ogystal â Rhost Sul cartref ffres gwych a gardd gwrw fawr yng nghanol Pontcanna.

Lleoliad: 16 Severn Grove, Pontcanna, Caerdydd CF11 9EN

9. THE PEN & WIG

Mae gan The Pen & Wig rywbeth ar gyfer pob achlysur. Boed hynny’n hafan hamddenol draw o’r siopau, yn lle i gwrdd â ffrindiau neu gydweithwyr, neu’n gornel dawel i gael diod neu damaid i’w fwyta. Gan gynnig gardd gwrw berffaith i fwynhau’r heulwen.

Lleoliad: 1 Park Grove, Caerdydd CF10 3BJ

10. JUNO LOUNGE

Gyda’i ffenestri mawr hyfryd, mae’n lle gwych i wylio’r byd yn mynd heibio. Mwynhewch amrywiaeth wych o fwydydd a diodydd wedi’u gweini mewn awyrgylch croesawgar a hamddenol. Lan lofft mae teras to clyd, yn berffaith ar gyfer y dyddiau cynhesach ‘na.

Lleoliad: 4 Wellfield Road, Y Rhath, Caerdydd CF24 3PB

11. LO LOUNGE

Bar coctels cŵl a gwerthwyr bwyd stryd yn edrych dros Fae Caerdydd syfrdanol. Gellir dadlau bod gan y lle hwn rai o’r golygfeydd gorau yn y ddinas.

Lleoliad: Heol Porth Teigr, Caerdydd, CF10 4GA

12. THE WATERGUARD

Mae The Waterguard yn dafarn hyfryd mewn lle hyfryd ar lan y dŵr, sy’n gweini diodydd traddodiadol Samuel Smiths a bwyd gwych bob dydd. Tafarn ‘detox’ digidol yw hon. Does dim hawl defnyddio ffonau symudol na gliniaduron, felly dewch i gael sgwrs go iawn wrth dreulio peth amser gyda chwrw gwych a phobl wych! Mwynhewch y golygfeydd anhygoel dros y bae gyda gerddi cwrw blaen a chefn.

Lleoliad: Harbour Drive, Caerdydd CF10 4PA

13. THE PLYMOUTH ARMS

Mae bwydlenni’r Plymouth yn llawn ffefrynnau sylweddol a chlasuron tafarndai gwledig, yn ogystal â phrydau tymhorol y gwanwyn. Gan gynnig bar â stoc dda, gyda chwrw casgen, gwinoedd rhagorol a jin Prydeinig i blesio dant pawb – a fydd yn blasu hyd yn oed yn well wrth eu mwynhau naill ai yn ein gerddi hardd neu ger ein lle tân clyd.

Lleoliad: Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6DU

14. TY MAWR

Yn dafarn eithriadol gyda bwyd gwych a golygfeydd rhagorol, mae Tŷ Mawr yn berffaith ar gyfer bwyta trwy’r flwyddyn gron. Cymerwch fwrdd wrth y tân, neu lecyn yn ein gardd a setlo i mewn i fwynhau ein detholiadau o fwyd a diodydd. Gan gynnig platiau blasus o ffefrynnau traddodiadol cysurus, gyda throeon modern braf. Mae platiau i’w rhannu, byrbrydau bach a saladau’n ddelfrydol os ydych am damaid bach, neu os ydych chi eisiau rhywbeth ychydig yn wahanol, rhowch gynnig ar un o’n prydau arbennig dyddiol.

Lleoliad: Heol Graig, Llys-faen, Caerdydd CF14 0UF

Nawr eich bod chi’n gwybod rhai o’r tyllau dyfrio awyr agored sydd gan ein dinas brydferth i’w cynnig, mae’r pŵer yn eich dwylo chi i fwynhau peint ffres ac adfywiol yn yr haul. Lloniannau!