Neidio i'r prif gynnwys

Hwyl yn yr Haul: Gerddi Cwrw Caerdydd a’r Terasau ar y To

Dydd Gwener, 26 Mai 2023


Nid ydym yn gwybod amdanoch chi ond pan fydd y tywydd yn gynnes a’r haul yn tywynnu, does unman gwell i amsugno’r haul nag yn un o erddi cwrw croesawgar Caerdydd neu derasau to panoramig. Os ydych chi’r un peth, yna cymerwch olwg ar 15 o lefydd mwyaf poblogaidd Caerdydd i fwynhau peint (neu wydr) adfywiol o’ch dewis ddiod, gyda thamaid i’w fwyta.

CANOL Y DDINAS


1. GIN & JUICE

Wedi’i leoli ger Castell Caerdydd ar y Stryd Fawr brysur, yn swatio yn Arcêd y Castell ac yn rhan o leoliadau Barker yn yr arcêd ochr yn ochr â Barker Rum & Fizz a Coffi Barker, mae hwn yn lle rhagorol i ddewis o ddetholiad eang o wirodydd a diodydd i’w mwynhau. yn yr haul a gwylio bwrlwm y ddinas.

Lleoliad: Arcêd y Castell, CF10 1BU

2. FLIGHT CLUB

Mae llawer mwy i Glwb Hedfan na dim ond dartiau. Darganfyddwch eu teras to, gyda chabanau clyd a charafán draddodiadol – a pheidiwch ag anghofio ymweld â blwch ffôn y disgo ar eich anturiaethau? Canwch, wyddoch chi byth pwy allai ateb! Archebwch fwrdd ymlaen llaw ar eu gwefan.

Lleoliad: Heol Eglwys Fair, CF10 1AT

3. PITCH

Mae Pitch Bar & Eatery yn lle hwyliog a chyfeillgar i flasu blas Cymru, gan weini popeth Cymreig o’r cerdyn coctels i’r fwydlen. Yn ffyrnig o annibynnol, maent yn ymfalchïo mewn bwyd Cymreig syml, gonest, modern. Ar agor o ‘frecwast’ tan goctels bob dydd, mae pob saig a weinir yn cael ei wneud â llaw yn gariadus â chalon o’u cartref ar Mill Lane.

Lleoliad: 3 Lôn y Felin, Caerdydd CF10 1FL

4. ZERODEGREES

Mae gan y bar canolog, bwyty a microfragdy hwn ar waelod Westgate Street ddau deras ar y to sy’n darparu man croeso i geiswyr haul ac i fwynhau ciniawa alfresco.

Lleoliad: Heol y Porth, CF10 1DD

5. THE BOTANIST

Cysyniad heb ei ail, coctels botanegol a chwrw crefft; bwyd wedi’i ysbrydoli gan y deli, y rotisserie a’r barbeciw. Gyda cherddoriaeth fyw bob nos, amserau cofiadwy wedi’u gwarantu a theras to gyda golygfa dros y ddinas, mae’n berffaith ar gyfer diwrnodau heulog.

Lleoliad: 10 Stryd yr Eglwys, Caerdydd CF10 1BG

BAE CAERDYDD


6. LO LOUNGE

Bar coctels cŵl a gwerthwyr bwyd stryd yn edrych dros Fae Caerdydd syfrdanol. Gellir dadlau bod gan y lle hwn rai o’r golygfeydd gorau yn y ddinas, yn enwedig ar fachlud haul. Dewch â’ch cŵn gan fod hwn yn addas ar gyfer eich ffrindiau pawennau hefyd.

Lleoliad: Heol Porth Teigr, Caerdydd, CF10 4GA

7. THE WATERGUARD

Mae’r Waterguard yn dafarn hyfryd mewn man hyfryd ar lan y dŵr, yn gweini diodydd traddodiadol Samuel Smiths a bwyd gwych bob dydd. Mae hon yn dafarn dadwenwyno digidol, ni chaniateir ffonau symudol na gliniaduron, felly dewch i gael sgwrs go iawn wrth dreulio peth amser gyda chwrw gwych a phobl wych! Mwynhewch brysurdeb y Bae, gyda gerddi cwrw blaen a chefn.

Lleoliad: Harbour Drive, Caerdydd CF10 4PA

8. THE DOCK

Yn rhan o’r grŵp sy’n berchen ar y Bragdy a’r Ffilharmonig yng nghanol y ddinas, mae lleoliad y glannau’n cynnwys dwy ardal awyr agored – gan gynnwys balconi golygfaol. Gyda rhaglen gerddoriaeth fyw, cynigion diod 2 am 1, a bwydlen fwyd swmpus, mae’n rhy dda i’w methu.

Lleoliad: Mermaid Quay, CF10 5BZ

9. THE CLUB HOUSE

Mae’r Clwb yn lle perffaith i deimlo eich bod wedi dianc oddi wrth y cyfan. Cymerwch sedd ar eu balconi yn edrych dros y Bae. Mae’r bwyty a’r bar hwn yn cynnig dewis o brydau wedi’u coginio’n ffres a chwrw adfywiol.

Lleoliad: Mermaid Quay, CF10 5BZ

10. ELI JENKINS

Wedi’i sefydlu fel un o dyllau dyfrio gorau’r Bae, mae’r Eli yn cynnig bwyd a diodydd gwerth da, a chwaraeon byw ar y setiau teledu mawr yn yr ardd gwrw.

Lleoliad: 7-8 Teras Bute, CF10 5AN

YCHYDIG Y TU ALLAN I GANOL Y DDINAS


11. THE PONTCANNA INN

Mae The Pontcanna Inn ar Heol y Gadeirlan, dim ond taith gerdded fer i ganol y ddinas a rhai o brif atyniadau Caerdydd, gan gynnwys y Castell a Stadiwm Principality. Yn ogystal â chynnig terasau allanol gwych, mae’r prif far ac ardal ginio’n gweini’r bwyd sylweddol ac iach gorau gyda dewis eclectig o ddiodydd. Mae rhywbeth i bawb yn The Pontcanna Inn. Mae’r dafarn fywiog hon yn siŵr o roi profiad gwych i chi yn hwyr gyda’r nos.

Lleoliad: 36 Heol y Gadeirlan, Pontcanna, Caerdydd CF11 9LL

12. BREWHOUSE & KITCHEN

Nid eich tafarn draddodiadol chi yn union – mae cwrw crefft unigryw yn cael ei fragu ar y safle mewn microfragdy bragu-tiful ac mae pob saig ar y fwydlen yn cyd-fynd â steil o gwrw, sy’n aml yn cael ei gynnwys yn y coginio. Mae Brewhouse & Kitchen yn falch o groesawu plant, cŵn ac oedolion sy’n ymddwyn yn dda.

Lleoliad: Clos Sophia, Pontcanna, Caerdydd CF11 9HW

13. THE GRANGE

Mae’r Grange yr un mor llwyddiannus ar ôl ennill tafarn y flwyddyn CAMRA yn 2018 a lleoedd gorau’r OFM i yfed yn 2017. Mae’n lle perffaith i ymlacio yn eu gardd gwrw heulog gyda chwrw go iawn, cwrw crefft a bwyd cartref. Wedi’u caru gan bobl leol am eu cinio dydd Sul anhygoel! Mwynhewch eich diod y tu allan yn yr ardd gwrw hardd a neu ddal perfformiad gan gerddor lleol.

Lleoliad: 134 Heol Penarth, Grangetown, CF11 6NJ

14. THE ROMILLY

Mae’r Romilly yn dafarn gymunedol sy’n cael ei rhedeg yn dda yn Nhreganna sy’n cynnig amrywiaeth o brydau cartref, gyda phrydau llysieuol a phlant ar gael. Fel cyfeiliant perffaith i’r bwyd, maen nhw wedi ennill Marque Cask am ansawdd ein cwrw, gan gynnwys dewis da o gwrw traddodiadol Brains. Mae croeso i deuluoedd ac mae gardd gwrw fawr ar gyfer y dyddiau cynnes hynny o haf. Mae cyfleusterau dartiau, Juke box a Live Sports ar gael hefyd.

Lleoliad: 69-71 Romilly Crescent, Pontcanna, Caerdydd CF11 9NQ

15. THE PEN & WIG

Mae gan The Pen & Wig rywbeth ar gyfer pob achlysur. Boed hynny’n hafan hamddenol draw o’r siopau, yn lle i gwrdd â ffrindiau neu gydweithwyr, neu’n gornel dawel i gael diod neu damaid i’w fwyta. Gan gynnig gardd gwrw berffaith i fwynhau’r heulwen.

Lleoliad: 1 Park Grove, Caerdydd CF10 3BJ


Nawr eich bod chi’n gwybod rhai o’r tyllau dyfrio awyr agored sydd gan ein dinas brydferth i’w cynnig, mae’r pŵer yn eich dwylo chi i fwynhau peint ffres ac adfywiol yn yr haul. Lloniannau!

Chwilio am fwy o leoedd i Fwyta neu Yfed – edrychwch ar ein hadran Tafarndai a Bariau.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.