Neidio i'r prif gynnwys

Mae Caerdydd yn ddinas o gerddorion, pobl greadigol, lleoliadau a charwyr cerddoriaeth.

Caerdydd yw’r ddinas gyntaf yn y DU i ymgorffori trefolaeth cerddoriaeth yn null datblygu dinas, o integreiddio seilwaith cerddoriaeth i’n cynlluniau adfywio dinasoedd, i hyrwyddo a chreu cyfleoedd cerddoriaeth ar gyfer lles cymdeithasol, i annog datblygu talent, perfformio, cynhyrchu a thwristiaeth cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth drefol yn harneisio’r gwerth y mae cerddoriaeth yn ei roi i ddinas a’i nod yw integreiddio cerddoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd dinas. Mae cerddoriaeth yn rhan o’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor wych i fyw, gweithio ac ymweld ag ef ac rydym bob amser yn barod i groesawu ac ysbrydoli ymwelwyr a cherddorion o bob rhan o’r byd i brofi cerddoriaeth ac i berfformio yn ein dinas.

Gŵyl BBC Radio 6 Music

Bydd Caerdydd yn cynnal Gŵyl BBC Radio 6 Music eleni, a gynhelir o ddydd Gwener 1 - dydd Sul 3 Ebrill. Bydd yr ŵyl yn cynnwys perfformiadau byw, setiau DJ, In Conversations a mwy ar draws nifer o leoliadau ym mhrifddinas Cymru.

LLEOLIADAU CERDDORIAETH CAERDYDD

Canllaw Gigiau Minty i Gaerdydd

Edrychwch ar fap Canllaw Gigiau Minty o Gaerdydd i weld holl leoliadau a mannau cerddorol gorau'r ddinas. Cliciwch ar y botwm i lawrlwytho copi...

Cynhaliodd Caerdydd ddadansoddiad ecosystem cerddoriaeth cynhwysfawr yn 2018, i lywio ein strategaeth gerddoriaeth Caerdydd, gan weithio gydag arweinwyr byd-eang y mudiad dinas cerddoriaeth, Sound Diplomacy. Canlyniad y gwaith hwn oedd i Gaerdydd adeiladu ar yr hyn sydd mor arbennig i’r ddinas a gweithio tuag at y dyhead o ddod yn ‘Ddinas Gerddorol’ o fri rhyngwladol.

Mae Arweinydd Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas yn credu bod ‘Cerddoriaeth yn ddefnyddioldeb cenedlaethol i’r enaid sydd angen buddsoddiad’, sef yr union beth yr ydym yn ei wneud.

Mae gan Gaerdydd dreftadaeth gerddorol gyfoethog a hynod ddiddorol ac ar hyn o bryd mae’n mwynhau sîn gerddoriaeth ffyniannus, fywiog sy’n tyfu. Gallwch fwynhau genres amrywiol ledled y ddinas mewn lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad, neuaddau pryder, arena, conservatoires, gwyliau, ar y stryd a digwyddiadau.

Mae Caerdydd yn gartref i nifer drawiadol o gerddorion y pen, Neuadd Gyngerdd symffonig o safon fyd-eang, y mae ei hacwsteg yn cael ei dathlu ymhlith goreuon y byd ac ecosystem gerddoriaeth sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n barod i groesawu’r byd i fod yn rhan o’n taith gerddoriaeth.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com