Neidio i'r prif gynnwys

MAE CAERDYDD YN DDINAS CRYNO IAWN AC YN HAWDD I ARCHWILIO…

AR DROED

Mae rhannau helaeth o ganol y ddinas gan gynnwys y prif strydoedd siopa yn gerddwyr, felly mae’n hawdd mynd o gwmpas ar droed. Mae hyn hefyd yn wir am ardal olygfaol glannau Bae Caerdydd, a gallwch gerdded yn hawdd rhwng y ddinas a’r Bae mewn tua 15 munud. Beth am archwilio un o lwybrau troed di-draffig Caerdydd, gan gynnwys Llwybr Taff anhygoel sy’n rhedeg am bron i 60 milltir o Fae Caerdydd, yr holl ffordd i Aberhonddu.

AR FWS

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg system helaeth ledled Caerdydd a’r ardal leol, gan deithio i Benarth a’r Barri. I dalu gydag arian parod mae angen yr union newid arnoch chi. Gallwch hefyd dalu gyda cherdyn digyswllt. Mae Stagecoach yn rhedeg gwasanaethau i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd. Mae Adventure Travel yn rhedeg gwasanaethau yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Am wybodaeth ar yr holl drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru gweler Traveline Cymru.

AR Y TRÊN

Mae 20 o orsafoedd rheilffordd yng Nghaerdydd, y rhan fwyaf ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith rheilffyrdd cymudwyr, a elwir yn lleol fel Valley Lines, gyda Cardiff Queen Street a Cardiff Central yn brif ganolbwyntiau’r ddinas.

Mae trenau rheolaidd yn rhedeg o orsaf Cardiff’s Queen Street i Fae Caerdydd ac arosfannau dinas gan gynnwys Cathays, Ninian Park a Llandaf Gogledd. Mae trenau o orsaf Ganolog Caerdydd yn cysylltu â Chymoedd a Dyffryn Morgannwg.

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Rydym wedi llunio rhestr o weithredwyr ar gyfer y dulliau niferus o deithio cyhoeddus yn y brifddinas, yn ogystal â gorsafoedd a safleoedd tacsi.

AR FEIC

Mae Caerdydd yn wastad, yn gryno ac yn hawdd i fynd o gwmpas gan ddefnyddio beic. Fe welwch ddigon o raciau beiciau o amgylch canol y ddinas, ac mae llwybrau beicio fel Llwybr Taf yn darparu llwybrau di-draffig. Heb ddod â’ch beic gyda chi? Peidio â phoeni! Gyda Nextbike, ni fu erioed yn haws mynd o amgylch Caerdydd ar feic. Mae’r beiciau o ansawdd uchel wedi’u lleoli ledled y ddinas, y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw creu cyfrif gan ddefnyddio eich ffôn clyfar, a llogi beic.

MEWN TACSIS

Mae tacsis yn hawdd i’w defnyddio ac yn hawdd dod o hyd iddynt yng Nghaerdydd. Gallwch gael cab du trwyddedig mewn unrhyw safle tacsi dynodedig, neu fel arall, gallwch archebu tacsi gyda chwmni preifat. Y gwmnioedd tacsis mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw Capital Cabs, Dragon Taxis a Premier Taxis. Rydym yn argymell gwirio pris amcangyfrifedig eich taith gyda’r gyrrwr cyn mynd i mewn i’r gab i sicrhau bod gennych ddigon o arian wrth law.

 

BWS DŴR

Mae hon yn ffordd hwyliog a chyffrous o fynd rhwng Canol y Ddinas a Bae Caerdydd. Os ydych yn gadael Canol Dinas Caerdydd, fe welwch yr arhosfan bysiau dŵr ym Mharc Bute, yn agos at fynedfa gât y gorllewin a gwesty Holiday Inn. Os ydych yn gadael Bae Caerdydd yna byddwch yn gwyro o’r doc o flaen Mermaid Quay ac adeilad y Pierhead.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.