Neidio i'r prif gynnwys

MAE CAERDYDD YN DDINAS CRYNO IAWN AC YN HAWDD I ARCHWILIO…

AR DROED

Mae rhannau helaeth o ganol y ddinas gan gynnwys y prif strydoedd siopa yn gerddwyr, felly mae’n hawdd mynd o gwmpas ar droed. Mae hyn hefyd yn wir am ardal olygfaol glannau Bae Caerdydd, a gallwch gerdded yn hawdd rhwng y ddinas a’r Bae mewn tua 15 munud. Beth am archwilio un o lwybrau troed di-draffig Caerdydd, gan gynnwys Llwybr Taff anhygoel sy’n rhedeg am bron i 60 milltir o Fae Caerdydd, yr holl ffordd i Aberhonddu.

AR FWS

Mae Bws Caerdydd yn cynnal system helaeth ledled Caerdydd a’r ardal leol, yn teithio i Benarth a’r Barri. Gallwch dalu’n ddigyffwrdd neu gydag arian parod am yr union swm. Teithiwch mewn steil gyda Sightseeing Caerdydd, gwasanaeth y gallwch ymuno ag e, a’i adael, pryd bynnag y mynnwch, rhwng canol dinas Caerdydd, Bae Caerdydd a Cathays.

Mae Stagecoach yn rhedeg gwasanaethau i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd. Mae Adventure Travel yn rhedeg gwasanaethau yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Am wybodaeth ar yr holl drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru gweler Traveline Cymru.

AR DRÊN

Mae 20 o orsafoedd trên yng Nghaerdydd, sy’n rhan o Fetro De Cymru, gyda Chaerdydd Canolog a Heol y Frenhines Caerdydd yn brif hybu yng nghanol y ddinas.

Mae trên gwennol rhwng Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd. Mae gwasanaethau rheolaidd yn mynd o Heol y Frenhines Caerdydd i orsafoedd fel Cathays, Parc Ninian a Llandaf, a thuag at gymoedd De Cymru. Mae trenau o orsaf Caerdydd Canolog yn cysylltu â Bro Morgannwg a de-orllewin Cymru.

AR FEIC

Mae Caerdydd yn wastad, yn gryno ac yn hawdd i fynd o gwmpas gan ddefnyddio beic. Fe welwch ddigon o raciau beiciau o amgylch canol y ddinas, ac mae llwybrau beicio fel Llwybr Taf yn darparu llwybrau di-draffig. Heb ddod â’ch beic gyda chi? Peidio â phoeni! Gyda Nextbike, ni fu erioed yn haws mynd o amgylch Caerdydd ar feic. Mae’r beiciau o ansawdd uchel wedi’u lleoli ledled y ddinas, y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw creu cyfrif gan ddefnyddio eich ffôn clyfar, a llogi beic. Os ydych chi’n chwilio am opsiwn mwy hygyrch, rhowch gynnig ar Pedal Power ym Mhontcanna a Bae Caerdydd.

MEWN TACSI

Gallwch gael cab du trwyddedig ar unrhyw safle tacsi dynodedig, neu fel arall, gallwch archebu tacsi gyda chwmni preifat. Y cwmni tacsi mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw Dragon Taxis. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn am amcangyfrif o bris eich wrth y gyrrwr cyn mynd yn y cab i wneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian parod. Mae Uber hefyd yn gweithredu yng Nghaerdydd. Gallwch archebu taith Uber drwy lawrlwytho’r ap.

MEWN CAR

Mae’n hawdd gyrru o gwmpas Caerdydd gyda’r A48 yn cysylltu cymdogaethau Caerdydd cyn arwain i Fro Morgannwg. Mae’r A470 yn cysylltu Caerdydd â chymoedd y Rhondda; ac mae ffordd ddeuol yr A4232 yn ffurfio cylch bron o amgylch y ddinas, sydd i gyd yn helpu pobl i deithio o gwmpas y ddinas yn rhwydd.

Os ydych chi am logi car i deithio yng Nghaerdydd ar eich cyflymder eich hun, mae gan gwmnïau mawr, byd-eang fel Enterprise Rent-a-car, Hertz, Avis, Budget ac Europcar i gyd fannau casglu ceir ym Maes Awyr Caerdydd ac mewn lleoliadau ger canol y ddinas.

BWS DŴR

Mae hon yn ffordd hwyliog a chyffrous o fynd rhwng Canol y Ddinas a Bae Caerdydd. Os ydych yn gadael Canol Dinas Caerdydd, fe welwch yr arhosfan bysiau dŵr ym Mharc Bute, yn agos at fynedfa gât y gorllewin a gwesty Holiday Inn. Os ydych yn gadael Bae Caerdydd yna byddwch yn gwyro o’r doc o flaen Mermaid Quay ac adeilad y Pierhead.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.