Neidio i'r prif gynnwys

GWYBODAETH YMARFEROL A HELPUS I DWRISTIAID

ARGYFYNGAU

Mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, neu Ambiwlans. Mae galwadau yn rhad ac am ddim o unrhyw ffôn ond dim ond mewn argyfyngau go iawn y dylid eu gwneud.

AMSER

Yn ystod y gaeaf, mae Caerdydd ar Amser Cymedrig Greenwich (GMT). O ddiwedd mis Mawrth tan ddiwedd Hydref, mae clociau’n mynd ymlaen un awr i Amser Haf Prydain (BST).

ORIAU AGOR

Mae’r rhan fwyaf y siopau mwy yng nghanol Dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:00-20:00, dydd Sadwrn 9:00-19:00 a dydd Sul 11:00-17:00. Bydd gan siopau llai a rhai y tu allan i ganol y ddinas oriau agor byrrach. Mae llawer o siopau bwyd cyfleus ar agor 7:00-23:00 bob dydd.

GWYLIAU CYHOEDDUS

Ar wyliau cyhoeddus, sef gwyliau’r banc, bydd banciau a rhai siopau ar gau. Gall gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus fod yn fwy cyfyngedig hefyd, yn debyg i ddydd Sul. Fodd bynnag, bydd rhan fwyaf y siopau mawr, bwytai, barau a sinemâu ar agor.
Yr eithriad yw diwrnod y Nadolig pan fydd bron pob siop a gwasanaeth wedi cau.
GWYLIAU CYHOEDDUS Y DU

  • Diwrnod y Nadolig – 25 December
  • Gŵyl San Steffan  – 26 December
  • Dydd Calan  – 1 January
  • Dydd Gwener y Groglith – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
  • Dydd Llun y Pasg – yn amrywio, Mawrth-Ebrill
  • Gŵyl y Banc Dechrau Mis Mai – Dydd Llun cyntaf mis Mai fel arfer
  • Gŵyl y Banc Hwyr mis Mai – dydd Llun diwethaf mis Mai fel arfer
  • Gŵyl Banc Hwyr yr Haf – dydd Llun diwethaf mis Awst fel arfer

FFERYLLFEYDD

Mae’r fferyllfa fwyaf yng nghanol Dinas Caerdydd ym mhrif siop Boots, y gellir mynd iddi o Heol-y-Frenhines a hefyd y tu mewn i ganolfan siopa Dewi Sant. Mae ar agor 8:00-20:00 Llun-Gwener, 8:00-19:00 dydd Sadwrn, a 11:00-17:00 dydd Sul.

Mae fferyllfa sydd ar agor yn hwyrach ar gael yn Boots ym Mharc Manwerthu Bae Caerdydd. Mae hon ar agor tan 22.30 bob dydd.

GWASANAETHAU’R POST

Mae’r Brif Swyddfa Bost yng Nghaerdydd y tu mewn i siop WH Smith ar Heol-y-Frenhines. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8:00-18:00 a dydd Sul 11:00-15:00. Nid oes unrhyw gasgliadau post na dosbarthiadau ar ddydd Sul.

ARIAN CYFRED

Along with the rest of the UK, Cardiff uses pound sterling (£).

CYFNEWID ARIAN

Gallwch newid arian yn Swyddfa’r Post yn siop WH Smith ar Heol-y-Frenhines.

Mae gwasanaethau Bureau de Change hefyd ar gael yn:

BANCIAU

Mae’r rhan fwyaf y banciau yng nghanol Dinas Caerdydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:00-17:00 gyda llawer yn cau’n gynt ar ddydd Sadwrn.

RHOI CILDWRN

Nid oes disgwyl rhoi cildwrn yn y DU yn y ffordd y mae mewn rhai gwledydd. Er nad yw’n angenrheidiol rhoi cildwrn, caiff ei werthfawrogi’n fawr bob amser.

Ar gyfer tacsis, mae’n arferol talfyrru cyfanswm y tâl at y bunt nesaf.

Os ydych mewn bwyty, mae tâl gwasanaeth yn cael ei ychwanegu weithiau at gyfanswm eich bil y disgwylir i chi ei dalu. Os nad ychwanegir unrhyw beth ac rydych chi’n fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch, mae tua 10-15 y cant yn safonol. Mae llawer o fwytai yn ychwanegu tâl gwasanaeth at y bil yn awtomatig, felly edrychwch amdano cyn gadael cildwrn.

Os aiff porthor â’ch bagiau i’ch ystafell westy drosoch, mae’n arferol rhoi cildwrn tua £2. Os ydych yn archebu gwasanaeth ystafell gallwch adael cildwrn yn ôl eich disgresiwn eich hun.

THE LATEST FROM @VISITCARDIFF

Overlay

NEWSLETTER SIGN UP

Sign up to the Visit Cardiff E-Newsletter today for exciting Cardiff news, special offers, the latest content and more from VisitCardiff.com