Neidio i'r prif gynnwys

MAPIAU O GANOL DINAS CAERDYDD, BAE CAERDYDD A’N CYMDOGAETHAU

Gyda chanol dinas gryno, wastad, mae dod o hyd i’ch ffordd o amgylch Caerdydd yn syml, ond weithiau mae map yn helpu! Mae gennym fapiau y gellir eu lawrlwytho o ganol y ddinas a Bae Caerdydd, ac mae copïau printiedig ar gael o’r Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr.

MAP YMWELWYR CAERDYDD

Cliciwch isod i lawrlwytho map o Ganol Dinas Caerdydd a Bae Caerdydd, sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer ymwelwyr, twristiaid a phobl sy’n awyddus i grwydro o amgylch Caerdydd.

Mapiau

MAP BAE CAERDYDD

Cliciwch isod i lawrlwytho map o Fae Caerdydd, sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer ymwelwyr, twristiaid a phobl sy’n awyddus i grwydro o amgylch Caerdydd.

MAP CANOL Y DDINAS A PHARC Y RHATH

Cliciwch y botwm isod i lawrlwytho map o Barc y Rhath a’r Llyn, taith gerdded fer i’r dwyrain o ganol y ddinas.

The Pontcanna Inn

MAP CANOL Y DDINAS A PHONTCANNA

Cliciwch y botwm isod i lawrlwytho map o Bontcanna, taith gerdded fer i’r gogledd-orllewin o ganol y ddinas.

ARCHWILIO LLWYBR CELF A THREFTADAETH BAE CAERDYDD

TEITHIO O AMGYLCH CAERDYDD

Gyda chymaint o ffyrdd i fynd o A i B, dysgwch am yr holl opsiynau i deithio o amgylch ein dinas yn gyflym ac yn hawdd.

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS YNG NGHAERDYDD

Mae toiledau hygyrch i bawb eu defnyddio mewn lleoliadau ar draws canol y ddinas a'n cymdogaethau Dysgwch ble i fynd, pan fydd angen i chi fynd.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.