Mae’n ddigon hawdd teithio o amgylch Caerdydd, ond bydd y mapiau hyn o gymorth hefyd.

Mae Caerdydd yn ddinas 15 munud, dim ond tua 900 eiliad y mae’n ei gymryd i gerdded o Barc Ninian i Caerdydd Canolog, neu o Gaerdydd Canolog i’r Bae. Mae hyn yn ei gwneud hi’n hawdd iawn i ymwelwyr ddod o hyd i’w ffordd ond, os ydych chi’n cael rhywfaint o drafferth, dyma rai mapiau defnyddiol y gallwch eu lawrlwytho am ddim!

Os byddai’n well gennych gael copi wedi’i argraffu yn eich llaw, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’n Canolfan Groeso lle mae ganddynt yr holl ddeunydd y gallech ei angen.


Mapiau i’w Lawrlwytho

Yma, gallwch lawrlwytho ein map twristiaid ymroddedig, ynghyd â ffeithiau, A-Y a rhai awgrymiadau ar gyfer llwybrau cerdded a mwy. Isod mae gennym fapiau ar gyfer canol y ddinas a’r Bae, gyda phwyntiau o ddiddordeb a phopeth arall y gallech ei angen.

I agor y map, mae angen gwyliwr PDF arnoch. Mae’r map mewn lliw, ond mae’n argraffu yn dda mewn du a gwyn hefyd.

Map Canol y Ddinas

Map Canol y Ddinas

Map Bae Caerdydd


Hanfodion A-Y Caerdydd

Mae’r Hanfodion A-Y yn darparu gwybodaeth dwristaidd ac awgrymiadau diwylliannol ymarferol ar gyfer ymwelwyr â’r ddinas. Mae gennym bopeth yno, o ble i gael tacsi i ymadroddion Cymraeg defnyddiol. Lawrlwythwch hi isod a manteisio i’r eithaf ar eich taith i Gaerdydd.

Hanfodion A-Y Caerdydd


Dod o Hyd I’ch Ffordd Gyda’ch Ffôn Clyfar

Wrth gwrs, gallech ddewis defnyddio’r rhyngrwyd i ganfod eich ffordd o gwmpas ar ffôn symudol neu dabled. Os felly, yna credwn fod y Castell yn lle gwych i ganolbwyntio’ch map i archwilio Canolfan y Ddinas, neu geisiwch ddefnyddio Canolfan Mileniwm Cymru os ydych chi’n cynllunio diwrnod allan yn y Bae.