Image

Chwaraeon

Arlwy chwaraeon enfawr Caerdydd Enwch ef, fe’i gwnawn ef

Fel dinas groeso i bêl-droed Olympaidd yn 2012, magodd Caerdydd enw da fel prifddinas chwaraeon diolch i safon y digwyddiadau a’r cyfleusterau. P’un ai a ydych am wylio neu chwarae, mae arlwy chwaraeon Caerdydd heb ei ail. Mae gennym stadia o’r radd flaenaf ar gyfer rygbi, pêl-droed, criced ac athletau, y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol sydd â phwll nofio maint Olympaidd a llawr sglefrio a mwy.

Mae gan Ganolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd amryw weithgareddau a digwyddiadau gydol y flwyddyn fel cystadlaethau hwylio, arddangosiadau jet-ski a thwrnameintiau polo dŵr. Mae gan Fae Caerdydd hefyd y Ganolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol, cyfleuster rafftio dŵr gwyn ar alw yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Gyda’i donnau amrywiol, gall anturiaethwyr o bob gallu fwynhau gwefr y dŵr gwyn yn ogystal â’r peiriant syrffio dan do a weiren wib yr Antur Awyr.

Os ydych am ymlacio, ewch i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan gyda’ch teulu am dro. Mae’n hygyrch ac yn hawdd i’w chrwydro am ddiwrnod yn yr awyr agored a digon o lefydd i gael picnic.

Top