Neidio i'r prif gynnwys

MAE CAERDYDD YN BRIFDDINAS I’R CAMPAU

Mae Caerdydd wedi datblygu enw da iawn dros y blynyddoedd diwethaf fel dinas digwyddiadau chwaraeon o’r radd flaenaf. Wedi’i henwi’n Brifddinas Chwaraeon Ewrop yn 2014, mae ansawdd ein cyfleusterau’n parhau i ddenu digwyddiadau rhyngwladol mawr. Mae uchafbwyntiau CV Caerdydd fel dinas digwyddiadau chwaraeon yn cynnwys Gemau Olympaidd 2012, Cwpan Rygbi’r Byd 2015, Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017, Ras Fôr Volvo 2018, the 2019 ICC Cricket World Cup and the 2022 WWE Clash at the Castle. Soon, Cardiff will be proudly hosting the 2028 UEFA Euros as part of a five-nation partnership across the UK & Ireland.

Timau Chwaraeon Chwedlonol

BLOEDDIWCH DROS GAERDYDD

Gwneud pethau’n wahanol yng Nghaerdydd

RYGBI CAERDYDD Pencampwriaeth Rygbi Unedig BKT 🏉
PÊL-DROED DINAS CAERDYDD Pencampwriaeth Sky Bet ⚽
CRICED MORGANNWG Pencampwriaeth Sirol LV 🏏
CARDIFF DEVILS Cynghrair Hoci Iâ Elît 🏒
DREIGIAU CAERDYDD Uwch Gynghrair Pêl-rwyd 🏐

FE OFYNNON NI, FE ATEBON NHW

Mae tîm Croeso Caerdydd wedi bod yn siarad â rhai o dimau mwyaf poblogaidd y ddinas i ddarganfod mwy am eu hoff lefydd yng Nghaerdydd, p’un a ydyn nhw yng nghwmni ffrindiau neu gariad, gyda grŵp neu eu mam-gu. Rydym yn dechrau gydag Andrew Salter a Prem Sisodiya, o Griced Morgannwg.

Keep your eye on the ball: we’ll be posting pressing questions to players from Cardiff Rugby and Cardiff Devils and dropping these exclusives at the start of 2024. Subscribe to the Visit Cardiff newsletter at the bottom of the page to keep up to date.

Sporting a Special Time in the City

THE IDEAL CARDIFF ITINERARY...

AR GYFER CEFNOGWYR CRICED

Cynlluniwch arhosiad byr gwych yng Nghaerdydd

AR GYFER CEFNOGWYR RYGBI

Eich Penwythnos Rygbi yng Nghaerdydd gyda thaith llawn cyffro Croeso Caerdydd

AR GYFER CEFNOGWYR HOCI IÂ

Penwythnos Penigamp: Sut i dreulio 2 noson yng Nghaerdydd fel cefnogwr hoci iâ

Timau Chwaraeon Chwedlonol

CHWIFIO'R FANER DROS GYMRU

Calon y Genedl

Cardiff is the home of the Welsh Rugby Union, who are not just responsible for our world-class Wales Men’s national rugby union team, Wales Women’s national rugby team and Wales National Rugby 7s team, but also growing grassroots rugby throughout Wales.

The Wales Men’s national football team and Wales Women’s national football team are managed by the the Football Association of Wales, who govern the game in Wales and are one of the oldest sport associations in the world.

The Wales national netball team is managed by Wales Netball, the sports’ governing body in the country.

Welsh Fire are a 100-ball cricket team representing the first-class cricket counties of Glamorgan in Wales, along with border counties Gloucestershire and Somerset.

Yn Cyflwyno

PENTREF CHWARAEON RHYNGWLADOL CAERDYDD

Ar lannau’r llyn dŵr croyw a grëwyd gan Forglawdd Bae Caerdydd, mae gan y Pentref Chwaraeon ddau gyfleuster chwaraeon o safon Olympaidd – mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Phwll Rhyngwladol Caerdydd yn ddau drysor ymhlith cyfoeth chwaraeon Caerdydd!

Gerllaw’r rhain mae Arena Vindico, cyfleuster cyfoes sy’n gwasanaethu fel rinc sglefrio cyhoeddus a chartref y Cardiff Devils, a chartref i ganolfan newydd clip’n’climb, Fun HQ.

CYNLLUNIWCH EICH YMWELIAD

Os ydych chi'n dod i Gaerdydd ar gyfer digwyddiad chwaraeon ac angen help llaw i gynllunio'ch taith, yna edrychwch ar ein cyngor ar drafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol, parcio a chau ffyrdd - ynghyd â mapiau o'r ddinas i'ch helpu i fynd i ganol y gweithgareddau.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.