Neidio i'r prif gynnwys

RHAGOR O LEOEDD I AROS YNDDYNT

GWNEWCH EICH HUN YN GARTREFOL

Os ydych eisiau naws cartrefol a chyffyrddiad personol, beth am roi cynnig ar un o Dai Lety neu leoedd Gwely a Brecwast yng Nghaerdydd? Mae llawer o’r rhain wedi’u lleoli yn agos at ganol y ddinas, megis ar Heol y Gadeirlan.  Ydych chi’n chwilio am awyrgylch gwell? Rhowch gynnig ar un o’n hostelau neu dafarndai ag ystafell wely.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.