Neidio i'r prif gynnwys

Os ydych chi’n hoff o fyd natur, rydych chi mewn lle da. Mae’r Rhath yn frith o liwiau hardd pan fydd y gwelyau blodau’n blodeuo yn eu tymor. Mae’r gymdogaeth yn llawn o ddewisiadau o ran bwyd a diod; rydyn ni wedi dewis ychydig o’n ffefrynnau. Ewch am dro i lawr Heol Wellfield i weld drosoch eich hun.

Mae’r Rhath yn cynnig golygfa syfrdanol drwy gydol y flwyddyn.  Mae’r ardal yn adnabyddus am ei thai trawiadol, gwyrddni, parciau a llynnoedd. Heb anghofio bod ganddi ei goleudy ei hun! Disgrifir yr ardal fel ‘ochr Fohemaidd Caerdydd’ ac mae’n greadigol iawn, gan hyd yn oed gynnal gŵyl gelf flynyddol o’r enw ‘Gwnaed yn y Rhath’, sef wythnos i arddangos artistiaid lleol a chenedlaethol. Mae gan y Rhath hefyd drysorau a rhyfeddodau cudd, gyda marchnadoedd yn gwerthu eitemau yr oes a fu a busnesau annibynnol. Dewch draw i weld drosoch eich hun.

Cofiwch – dim ond detholiad bach o’r hyn sydd ar gael yn y gymdogaeth yw hyn!

SUT I GYRRAEDD Y RHATH

Ar droed: Gallwch gerdded i’r Rhath mewn llai na awr.  Tra byddwch chi yno, mae’r ardal yn llawn o lwybrau cerdded golygfaol gan gynnwys taith gerdded hygyrch o amgylch Parc a Llyn y Rhath.  Rhagor o wybodaeth yma.

Beic: Reidiwch eich Nextbike i’r gymdogaeth hon, yna ei adael y tu allan i’r hen eglwys gyferbyn â’r Pear Tree, ar gyfnewidfa Heol Wellfield a Heol Albany (8364).

Trên: Y gorsafoedd trenau agosaf yw Lefel Uchel Y Mynydd Bychan a Lefel Isel y Mynydd Bychan, taith gerdded 20 munud i ffwrdd.

Bws: Daliwch Fws Caerdydd rhif 28 mewn mannau gadael amrywiol yng Nghanol y Ddinas a gadael y bws wrth ymyl Parc y Rhath neu Lake Road East. Mae rhagor o wybodaeth a llwybrau eraill yma.

Car: Mae’r rhan fwyaf o fannau parcio yn strydoedd y Rhath wedi’u neilltuo i breswylwyr.   Mae mannau parcio talu ac arddangos ar gael.

DO YOU HAVE A RECOMMENDATION?

Let us know!

WHERE TO NEXT?

It’s time to live like a local. Each area of the city has its own unique quality.