Neidio i'r prif gynnwys

DIRNODAU ENWOG CAERDYDD

Mae gan ardal Caerdydd hanes hir ac amrywiol, mae ei dirnodau yn dyst i lawer o wahanol gyfnodau meddiannaeth dros y canrifoedd. Os cymerwch i ystyriaeth fryngaer Caerau, ar gyrion gorllewinol y ddinas, yna gallwch hyd yn oed fentro mor bell yn ôl â’r cyfnod Neolithig. Fodd bynnag, mae stori’r ddinas fel rydyn ni’n ei hadnabod heddiw yn dechrau gyda’r Rhufeiniaid, a adeiladodd gaer yma tua OC 55. Mae gweddillion ac ailadeiladu caer Rufeinig ddiweddarach bellach wedi’u hymgorffori yng Nghastell Caerdydd, cadarnle Normanaidd a sefydlwyd o bosibl gan William y Gorchfygwr ei hun. Canolbwyntiwyd pŵer crefyddol yn y cyfnod canoloesol ar sedd yr esgob yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Roedd yr esgobion yn bwerus ac yn gyfoethog, fe wnaethant adeiladu Palas yr Esgob caerog eu hunain yn agos at yr eglwys gadeiriol.

Nid tan y chwyldro diwydiannol y daeth Caerdydd yn fetropolis modern, mawr. Datblygodd John Crichton-Stuart, 2il Ardalydd Bute y dociau, gan allforio glo Cymru i’r byd, a thrawsnewid y dref. Treuliodd 3ydd Ardalydd Bute ffortiwn hefyd yn ail-greu’r Castell fel palas ffantasi Gothig Fictoraidd, gan gynnwys ychwanegu’r Wal Anifeiliaid enwog. Dangoswyd hyder newydd Caerdydd trwy gomisiynu canolfan ddinesig newydd fawreddog ar Barc Cathays, gan gynnwys yn y pen draw Neuadd y Ddinas Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Cafodd Caerdydd statws dinas gan y Brenin Edward VII ym mis Hydref 1905 ac fe’i cydnabuwyd yn swyddogol fel prifddinas Cymru 50 mlynedd yn ddiweddarach.

Yn fwy diweddar, yn dilyn dirywiad y diwydiant glo, bu’n rhaid i Gaerdydd ddod o hyd i hunaniaeth newydd. Yn ystod y 1990au, ailddatblygwyd yr hen ddociau trwy adeiladu Morglawdd Bae Caerdydd, gan greu llyn dŵr croyw 500 erw a lleoliad glan môr newydd syfrdanol.

Mae Bae Caerdydd bellach yn gartref i sefydliadau newydd sy’n arddangos Caerdydd i’r byd, yn anad dim ymhlith y rhain mae adeilad Y Senedd sy’n gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Byddwch hefyd yn dod o hyd i adloniant o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cartref Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn Roald Dahl Plass, plaza mawr yn arddull amffitheatr sy’n gartref i wyliau awyr agored.

Mae’r eiconau modern hyn yn sefyll yn falch ochr yn ochr â goroeswyr o anterth diwydiannol Caerdydd, fel yr Eglwys Norwyaidd ac adeilad Y Pierhead. Mae’r dirwedd yn clymu gorffennol a dyfodol y ddinas gyda’i gilydd, wrth i Gaerdydd edrych ymlaen at oes newydd o lwyddiant a ffyniant.

ARCHWILIO LLWYBR CELF A THREFTADAETH BAE CAERDYDD

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com