Neidio i'r prif gynnwys

PWYNT GWYBODAETH I YMWELWYR

Mae amrywiaeth o lenyddiaeth i’w chael yn y Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr gan gynnwys llyfrynnau, taflenni a mapiau, a fydd yn eich helpu chi i gynllunio eich ymweliad o amgylch Caerdydd a'r rhanbarth.

OPENING HOURS

Mon - Fri

10:00 - 17:00

Sat - Sun

09:00 - 17:00

Gwenwch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich ymweliad â Chaerdydd drwy fachu map o’r ddinas yn ogystal â thaflenni a llyfrynnau i atyniadau lleol a rhanbarthol. Nid yw staff Castell Caerdydd byth yn bell i ffwrdd, felly os oes gennych chi ymholiadau pellach, byddant yn hapus i’ch helpu.

Mae’r Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr wedi’i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr Castell Caerdydd, ychydig y tu mewn i’r brif giât ar y llaw dde. Does dim angen i chi dalu am fynediad i Sgwâr Cyhoeddus y Castell a thra’ch bod chi yno, gallwch hefyd fynd i Siop Roddion y Castell neu gael tamaid i’w fwyta yg Nghaffi’r Castell.

CYFARWYDDIADAU

Cyfeiriad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB