Neidio i'r prif gynnwys

TOILEDAU YNG NGHAERDYDD

Gallwch ddefnyddio’r rhestr hon i ddarganfod lle mae toiledau cyhoeddus o gwmpas Caerdydd.  Mae hyn yn cynnwys toiledau hygyrch ac mae’n dangos pa doiledau y bydd angen allwedd RADAR arnoch ar eu cyfer.

Gallwch brynu allwedd RADAR gan Llyfrgell Ganolog Caerdydd am £2.50.

Mae mannau newid babanod yn y rhan fwyaf o’r toiledau, ac mae gan rai leoedd newid.

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch.  Mae’r rhan fwyaf o’r toiledau cyhoeddus hyn yn agos at fannau poblogaidd i dwristiaid yng nghanol y ddinas a Bae Caerdydd.

Dewiswch y lleoliad o’r gwymplen ar gyfer yr ardal rydych chi’n chwilio amdani.

STICER FFENESTR

Cadwch lygad am y sticer ffenestr yma - mae'n golygu bod busnes neu sefydliad yn hapus i chi ddefnyddio ei doiledau

Canol y Ddinas

Canol y Ddinas a Pontcanna
Marchnad Caerdydd
Heol Eglwys Fair
CF10 1AU
Llun-Sad: 8am-5pm – Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Castell Caerdydd
Stryd y Castell
CF10 3RB
Llun-Gwe: 10am-5pm
Sad-Sul: 9am-5pm
– Rhyw
Llyfrgell Ganolog Caerdydd
Yr Ais
CF10 1FL
Llun-Gwe: 10am-5pm
Sad-Sul: 9am-5pm
– Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor & Radar)
– Newid babi
Prifysgol De Cymru
Adam Street
CF24 2FN
Llun-Gwe: 8am-10pm
Sad-Sul: 9am-9:45pm
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Capel i Bawb (Ysbyty Brenhinol Caerdydd)
Heol Glossop
CF24 OJT
Llun-Gwe: 7am-5pm – Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor & Radar)
– Newid babi
Pedal Power
Maes Carafannau Caerdydd
CF11 9JJ
Maw-Sad: 10am-4pm – Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Cathays a’r Rhath
Llyn Parc y Rhath
Heol Orllewinol y Llyn
CF23 5PH
– Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Gerddi Pleser y Rhath
Heol Tŷ Draw
CF23 5HB
– Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan
Rhodfa Doyle
CF23 5HW
Llun-Iau: 9am-8:30pm
Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Llyfrgell y Celfyddydau ac Cymdeithasol
Rhodfa Colum
CF24 4PW
Llun-Gwe: 9am-5pm – Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
Llyfrgell Cathays
Heol y Dderwen Deg
CF24 4PW
Llun-Mer: 9am-6pm
Iau: 9am-7pm
Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Anna Loka
Albany Road
CF24 3RU
Llun-Maw: 6pm-9:30pm
Mer-Sad: 12pm-2:30pm & 5:30pm-9:30pm
 – Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Wildflower Kitchen
Whitchurch Road
CF24 3LX
Llun-Sul: 9am-4pm  – Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi

 

De

Bae Caerdydd
Rheoli’r Morglawdd
Penarth Portway
CF64 1TQ
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Adeilad yr Amgylchedd
Locks Road
CF10 4LY
– Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Senedd
Stryd Pen y Lanfa
CF99 1SN
Llun-Gwe: 9am-4pm
Sad-Sul: 10.30am-4pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
Pierhead
Heol Forwrol
CF10 4PZ
Llun-Gwe: 9am-4pm
Sad-Sul: 10.30am-4pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
Butetown, Grangetown, Sblot a’r Pentref Chwaraeon
Hyb Grangetown
Plas Havelock
CF11 6PA
Llun-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Pafiliwn Butetown
Heol Dumballs
CF10 5FE
Llun-Gwe: 9am-5pm – Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Pwll Rhyngwladol Caerdydd
Rhodfa Olympaidd
CF11 0JS
Llun-Gwe: 6am-9pm
Sad: 8am-5:30pm
Sul: 9am-5pm
– Rhyw: Ie
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Cardiff International White Water
Watkiss Way
CF11 0SY
Llun-Gwe: 9am-4pm – Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
STAR Hub
Muirton Road
CF24 2SJ
Llun-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-3pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor & Radar)
– Newid babi

Gorllewin

Treganna a Lecwydd
Llyfrgell Treganna
Stryd y Llyfrgell
CF5 1QD
Llun-Maw: 9am-6pm
Mer: 9am-7pm
Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw niwtral
– Newid babi
Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer 
Heol Romilly
CF10 5FE
– Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi (Merched)
Parc Fictoria
Victoria Park Road East
CF5 1EH
– Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
CF11 8AW
Llun-Gwe: 9:30am-4:30pm – Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Mattancherry
Cowbridge Road East
CF11 9AH
Maw-Sul: 12pm-10pm – Rhyw
Trelái a’r Tyllgoed
Mynwent y Gorllewin
Heol Orllewinol y Bont-faen
CF5 5TG
Llun-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw niwtral
– Newid babi
Hyb Trelái a Chaerau
Heol Orllewinol y Bont-faen
CF5 5PE
Llun-Gwe: 9am-5pm – Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Hyb y Tyllgoed
Rhodfa Doyle
CF5 3HU
Llun-Gwe: 6am-9pm
Sad: 8am-5:30pm
Sul: 9am-5pm
– Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi

 

Gogledd

Draenen Pen-y-graig
Mynwent Draenen Pen-y-graig
Heol Draenen Pen-y-graig
CF14 9UA
– Rhyw
Amlosgfa Draenen Pen-y-graig
Heol Draenen Pen-y-graig
CF14 9UA
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
Swyddfa Draenen Pen-y-graig
Heol Draenen Pen-y-graig
CF14 9UA
– Hygyrch (Ar agor)
Parc Cefn Onn
Heol y Berllan Geirios
CF14 0EP
– Rhyw niwtral: Ie
– Hygyrch: Radar
– Newid babi: Ie
Radur a’r Eglwys Newydd
Llyfrgell Radur
Heol y Parc
CF15 8DF
Llun: 10am-6pm
Maw-Mer: 10am-5:30pm
Gwe: 2pm-7pm
Sad: 10am-2pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw niwtral: Ie
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Mynwent Pant-mawr
Heol Pant-mawr
CF14 7TD
– Rhyw niwtral
Hyb yr Eglwys Newydd
Heol y Parc
CF14 7XA
Llun-Maw: 9am-6pm
Iau: 9am-7pm
Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Eglwys y Bedyddwyr Ararat
Plas Treoda
CF14 1PA
Llun-Maw: 9:30am-2pm
Sad: 10am-1pm
– Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi (Merched)
The Plough
Merthyr Road
CF14 1DA
Sul-Iau: 12pm-10pm
Gwe-Sad: 12pm-12am
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
The Lewis Arms
Mill Road
CF14 1DA
Llun-Sul: 12pm-10pm – Rhyw
– Hygyrch (Radar)
– Newid babi
Y Mynydd Bychan, Llandaf, Llanisien a Rhydypennau
Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Rhodfa Gabalfa
CF14 2HU
Llun-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau: 10am-5pm
Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
– Lleoedd Newid
Parc y Mynydd Bychan
Rhodfa’r Brenin Siôr V Ogleddol
CF14 4EN
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
Hyb Llanisien
Heol yr Orsaf
CF14 5LS
Llun: 9am-6pm
Maw: 10am-5pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Hyb Rhydypennau
Heol Llandennis
CF23 6EG
Llun: 9am-6pm
Maw: 9am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi

Dwyrain

Llanedern, Tredelerch a Llaneirwg
Hyb Llaneirwg
Heol Crucywel
CF3 0EF
Llu-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
– Lleoedd Newid
Hyb Partneriaeth Tredelerch
Heol Llansteffan
CF3 3JA
Llu-Mer: 9am-6pm
Iau: 10am-6pm
Sad: 9am-5:30pm
*Ar gau amser cinio 1pm-2pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Hyb Llanrhymni
Rhodfa Countisbury
CF3 5NQ
Llu-Iau: 9am-6pm
Gwe: 10am-7pm
Sad: 9am-5:30pm
– Rhyw
– Rhyw niwtral
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi
Hyb Powerhouse Llanedern
Roundwood
CF23 9PN
Llu-Maw: 9am-6pm
Mer: 10am-7pm
Iau-Gwe: 9am-6pm
Sad: 9am-3pm
– Rhyw
– Hygyrch (Ar agor)
– Newid babi (Merched)

I helpu i gynllunio’ch taith, cymerwch olwg ar ein Mapiau a’n tudalennau Hygyrchedd.

Os ydych yn fusnes neu’n sefydliad a hoffech gymryd rhan yng Nghynllun Tai Bach Cymunedol Caerdydd, cwblhewch y ffurflen isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â cyfleusterau_cyhoeddus@caerdydd.gov.uk.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.