Neidio i'r prif gynnwys

AM DÎM TWRISTIAETH CAERDYDD…

Mae corff twristiaeth swyddogol Caerdydd yn ymgorffori dau dîm: Ewch i Gaerdydd sy’n canolbwyntio ar y sector hamdden – a Cyfarfod yng Nghaerdydd sy’n canolbwyntio ar y sector busnes.

Gyda’n gilydd rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o randdeiliaid amlwg, gyda’r nod o gynyddu effaith economaidd twristiaeth i’r eithaf trwy gynyddu nifer yr ymwelwyr, a hyrwyddo delwedd ddeinamig o Gaerdydd i’r byd.

Rydym hefyd yn rhedeg Rhwydwaith Croeso Caerdydd, ein cynllun aelodaeth blynyddol sy’n dwyn ynghyd wahanol fusnesau hamdden a thwristiaeth yng Nghaerdydd a’r rhanbarth sydd â diddordeb mewn gwneud Caerdydd yn gyrchfan lwyddiannus i ymwelwyr.

Rydym yn rhan o Gyngor Caerdydd ac rydym wedi ein lleoli yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau i’r tîm? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cysylltwch â Ni.

Dyma ychydig o bethau rydyn ni’n eu gwneud yn nhîm Ymweld â Chaerdydd…

  • Ymgyrchoedd marchnata ar gyfer digwyddiadau mawr a digwyddiadau Cyngor Caerdydd
  • Ymgyrchoedd cyrchfan a rheoli asedau digidol
  • Cydlynu data ymwelwyr ac ymchwil fel STEAM
  • Gwasanaethau ymwelwyr gan gynnwys mapiau swyddogol a chyngor ar gyfeiriadau
  • Marchnata lleoliadau gan gynnwys Castell Caerdydd