Neidio i'r prif gynnwys

TAFARNDAI A BARIAU

DEWCH O HYD I’R TAFARNDAI A’R BARIAU GORAU YNG NGHAERDYDD

Ydy Caerdydd yn lle da am noson allan?

Mae’r ddinas hon yn enwog am ei bywyd nos ac nid yw’r sîn bariau yma lai na chwedlonol. Gwelir clybwyr yn aml yn glwstwr o amgylch Heol Eglwys Fair, nid nepell o orsaf drenau Caerdydd Canolog, a Heol y Brodyr Llwydion. Byddai’r rhai sy’n chwilio am noson fwy soffistigedig yn gwneud yn dda i roi cynnig ar Ardal y Caffis yn Lôn y Felin, neu’r Cwr Coctels ar y Stryd Fawr. Yn y cyfamser, os oes gennych ysfa am gwrw crefft, edrychwch ar y tafarndai a’r bragwyr sydd ar hyd Stryd Womanby a Stryd yr Eglwys. Os ydych chi’n barod i fentro allan o ganol y ddinas, cymerwch olwg ar ein Cymdogaethau am ysbrydoliaeth bellach.

 

Chwilio am y peint Cymreig perffaith hwnnw?
Darganfyddwch ein tai cwrw crefft lleol.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com