Neidio i'r prif gynnwys

HELO, A CHROESO I GAERDYDD

Rydym yma i helpu i wneud eich ymweliad mor hawdd a phleserus â phosibl. Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth i ymwelwyr am Gaerdydd yna rydych chi wedi dod i’r lle iawn! Rydym wedi cynnwys tudalen o’n holl awgrymiadau i dwristiaid, yn ogystal â mapiau y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth am gyrraedd Caerdydd a theithio o amgylch y ddinas.

Os ydych eisoes wedi cyrraedd ac angen rhywfaint o gyngor yna gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio ein Pwynt Gwybodaeth i Ymwelwyr yng Nghastell Caerdydd, bydd un o’n tîm yn falch iawn o’ch gweld. Ydych chi’n chwilio am y lle perffaith i barcio eich car? Mae’n bosibl y byddech am ddefnyddio’r gwasanaethau ‘parcio a theithio’ rhad a dibynadwy sydd ar gael yng Nghaerdydd.

CYNGOR YMARFEROL CYN I CHI YMWELD Â CHAERDYDD


CYNGOR YMARFEROL TRA BYDDWCH YNG NGHAERDYDD


HYGYRCHEDD

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch...

PARCIO COETSIS A BYSIAU

Ar y dudalen hon ceir cyngor a gwybodaeth i yrwyr bysiau a gweithredwyr teithiau, gan gynnwys map yn dangos mannau i barcio bysiau yng Nghanol Dinas Caerdydd, a map ar gyfer parcio bysiau ym Mae Caerdydd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com