Neidio i'r prif gynnwys

HELO A CHROESO I GAERDYDD

Rydyn ni yma i helpu i wneud eich ymweliad mor hawdd ac mor bleserus â phosib. Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth i ymwelwyr am Gaerdydd yna rydych chi wedi dod i’r lle iawn! Rydym wedi cynnwys tudalen o’n holl gynghorion teithio gorau, yn ogystal â rhai mapiau y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth deithio ar gyrraedd yma a symud o gwmpas y ddinas.

Os ydych chi eisoes wedi cyrraedd ac angen rhywfaint o gyngor yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw heibio i’n Canolfan Groeso yng Nghastell Caerdydd, bydd un o’n tîm yn falch iawn o’ch gweld.

MAPIAU

Gyda chanol dinas gryno, wastad, mae dod o hyd i'ch ffordd o amgylch Caerdydd yn syml, ond weithiau mae map yn helpu!

Canolfan Groeso

P'un a ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Ganolfan Groeso yma i helpu.

TEITHIO A CHLUDIANT

Mae Caerdydd yn ddinas hawdd ei chyrraedd; gyda chymaint o ffyrdd i deithio yma a thrafnidiaeth gyhoeddus wych yn y ddinas, does dim esgus dros beidio â thalu ymweliad â ni!

HYGYRCHEDD

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch...

GRWPIAU A BYSIAU

Gyda'n glannau golygfaol a chanol dinas gryno, mae Caerdydd yn gyrchfan ddelfrydol ... ac mae'n agosach nag yr ydych chi'n meddwl!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com