Neidio i'r prif gynnwys

HELO A CHROESO I GAERDYDD

Rydym yma i helpu i wneud eich ymweliad mor hawdd a phleserus â phosibl. Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth i ymwelwyr am Gaerdydd, yna rydych chi wedi dod i’r lle cywir! Rydym wedi cynnwys tudalen o’n holl awgrymiadau i dwristiaid, yn ogystal â mapiau y gellir eu lawrlwytho a gwybodaeth am gyrraedd Caerdydd a theithio o amgylch y ddinas.

Os ydych eisoes wedi cyrraedd ac mae angen peth cyngor arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio ein Man Gwybodaeth i Ymwelwyr yng Nghastell Caerdydd. Ydych chi’n chwilio am y lle perffaith i barcio eich car? Mae’n bosibl y byddech am ddefnyddio’r gwasanaethau ‘parcio a theithio’ rhad a dibynadwy sydd ar gael yng Nghaerdy d.

GWELER EIN CANLLAW SWYDDOGOL I YMWELWYR CAERDYDD

YN YMWELD AR GYFER DIGWYDDIAD MAWR?

Gwybodaeth i Yrwyr a Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae Caerdydd yn falch o gynnal llawer o ddigwyddiadau mawr trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gemau chwaraeon rhyngwladol a chyngherddau byw, yn ogystal â gwyliau.

Mae sawl ffordd o deithio i Gaerdydd beth bynnag yw’r rheswm dros eich ymweliad â’r ddinas, ond mae ambell beth i fod yn ymwybodol ohono i wneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o’ch ymweliad.

Os ydych yn chwilio am le i barcio, gallwch gadw lle ymlaen llaw: edrychwch ar Rapports NCP (12 munud o bellter cerdded o Stadiwm Principality), Greyfriars (13 munud), Pellet Street (15 munud), Plas Dumfries (17 munud) a Knox Road (19 munud). Os ydych chi’n bwriadu cyrraedd ar y dydd heb drefniant ymlaen llaw, rhowch gynnig ar Faes Parcio Dewi Sant (10 munud). Nid yw cau ffyrdd ar ddiwrnodau digwyddiadau yn effeithio ar yr un o’r meysydd parcio hyn.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ynghylch parcio a theithio, cau ffyrdd neu arall, cadwch lygad am yr erthygl flog benodol am deithio sy’n cael ei rhyddhau yn ystod yr wythnos pan gynhelir digwyddiad mawr (neu’r wythnos cyn hynny).

Os ydych chi’n chwilio am dacsis, mae’r rhain yn rhedeg 24/7. Edrychwch ar ein canllaw i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych chi’n byw yn lleol, rhowch gynnig ar gerdded neu feicio i’r dref trwy rentu Nextbike.

Os byddwch yn defnyddio’r rhwydwaith trenau, fel arfer mae gan Trafnidiaeth Cymru systemau ciwio a staff ychwanegol yng ngorsaf reilffordd Caerdydd Canolog i sicrhau bod gwesteion yn cyrraedd yn ddiogel y man lle mae angen iddynt fod. Darllenwch eu canllawiau am ddigwyddiadau penodol i gael rhagor o wybodaeth.

BYDDWCH YN FRENIN (NEU'N FRENHINES) Y CASTELL

Dewch i ddarganfod atyniad twristaidd cyntaf Caerdydd - mae Castell hanesyddol Caerdydd dros 2000 mlynedd oed ac mae'n angori canol y ddinas. Mwynhewch y sgwâr cyhoeddus, neu ewch ar daith i ddarganfod yr hanes y tu ôl i'r adeilad trawiadol.

HYGYRCHEDD

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch...

PARCIO COETSIS A BYSIAU

Ar y dudalen hon ceir cyngor a gwybodaeth i yrwyr bysiau a gweithredwyr teithiau, gan gynnwys map yn dangos mannau i barcio bysiau yng Nghanol Dinas Caerdydd, a map ar gyfer parcio bysiau ym Mae Caerdydd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com