Neidio i'r prif gynnwys

Gall fforio mewn prifddinas beri dryswch, gyda chymaint i’w gynnig mae’n anodd dewis beth i’w gynnwys mewn un daith. Gallwn ni helpu. Mae’r tîm wedi llunio cyfres o gynlluniau teithiau i’ch rhoi ar ben ffordd.

Os ydych chi’n chwilio am bethau hwyliog i’w gwneud ar gyfer gwyliau dinas yng Nghaerdydd, sgroliwch y llithrydd isod a chliciwch ar un sy’n mynd â’ch ffansi.  P’un a ydych am gael diwylliant, chwaraeon neu ychydig o orffwys ac adfer, Caerdydd sydd â’r cyfan.

CAERDYDD: DINAS YR ARCEDAU

Caerdydd - dinas cestyll a diwylliant, lle mae saith arcêd Fictorianaidd ac Edwardaidd yn swatio ymhlith rhai o enwau mawr y stryd fawr. Yn gartref i dros 100 o gaffis, bariau a siopau annibynnol yng nghanol y ddinas, mae’r arcedau’n brofiad siopa gwirioneddol unigryw.

BETH SY ‘MLAEN YN YSTOD EICH YMWELIAD?

ANGEN MWY O ARWEINIAD?

Os ydych chi'n dal i deimlo ar goll neu'n chwilio am deilwra’ch ymweliad ychydig yn fwy, cysylltwch â'r tîm cyfeillgar ar y cyfryngau cymdeithasol!