Neidio i'r prif gynnwys
Fideo Iaith Arwyddion Brau
Chwarae Chwarae

Mae gan Gyngor Caerdydd ystod eang o wasanaethau cefnogol sy'n gallu helpu yn ystod pandemig y coronafeirws.

CYMORTH SYMUDEDD CANOL Y DDINAS

Cynllun cerbydau trydan yw hwn ar gyfer y rhai sydd angen help i gyrraedd canol y ddinas. Gall y cerbydau gario hyd at 3 o deithwyr yr un a theithio o amgylch canol y ddinas ar lwybr hyblyg, Llun-Gwener 11 am-3pm. Banerwch gerbyd i lawr a chael lifft neu archebwch gerbyd ymlaen llaw ar +44 (0) 29 2087 3888.

SHOPMOBILITY CAERDYDD

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i leoli yng nghanolfan siopa Dewi Sant, ar lefel P3 (lefel gyntaf y maes parcio). Mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gellir cysylltu â’r tîm ar 029 2039 9355.

Am mwy o wybodaeth cliciwch yma.

THE LATEST FROM @VISITCARDIFF

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com