Neidio i'r prif gynnwys

Covid-19: Mae'r holl gyfyngiadau yng Nghymru bellach wedi dod i ben

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu i Brifddinas Cymru’r haf hwn – gan fanteisio i’r eithaf ar ddiwrnodau hirach, mynd i ddigwyddiadau cerddoriaeth a chwaraeon mawr, ymdrochi mewn diwylliant neu gymryd amser i ymlacio yn un o’n parciau neu ger y Bae.

Mae’r ddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau ac atyniadau newydd cyffrous sy’n addas ar gyfer pob oedran a chyllideb.  Dewch i ddarganfod popeth sydd i’w weld a’i wneud, o grwydro o gwmpas castell ffantasi gothig i wibio ar hyd cwrs rafftio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Beth am gael seibiant byr yn y ddinas ac ymlacio yn un o’n gwestai sba anhygoel, neu gysgu mewn hostel am bris rhesymol dros ben? Cewch wledda ar seigiau blasus yn ein bwytai annibynnol niferus, neu flasu rhai o’r hen ffefrynnau yn y bwytai enwocaf yr ydym oll yn eu hadnabod a’u caru.

Llywiwch y wefan a dysgwch am bopeth sy’n ymwneud â Chaerdydd. Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol a thanysgrifio i’n cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad.

GWEITHGAREDDAU GWYLIAU HAF YNG NGHAERDYDD

Mae gennym amrywiaeth eang o atyniadau, opsiynau bwyd a diod addas i deuluoedd, blogiau a chynlluniau teithio. Mae popeth yn ei le i wneud yn siŵr y gall pob aelod o'r teulu gael diwrnod braf allan a threulio amser gwerthfawr gyda’r teulu.

CYMDOGAETHAU

Nid yw Canol y Ddinas ond yn rhan fach iawn o’r diwylliant enfawr sydd gan Gaerdydd i’w gynnig. Mae’n bryd byw fel un o’r trigolion. Mae gan bob ardal o’r ddinas ei rhinwedd unigryw ei hun.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com