Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Helpwch i gadw Cymru'n ddiogel.

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld ym Mhrifddinas Cymru yr Hydref a’r Gaeaf hwn.

Mae’r ddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau ac atyniadau newydd cyffrous sy’n addas ar gyfer pob oedran a chyllideb.  Dewch i ddarganfod popeth sydd i’w weld a’i wneud, o grwydro o gwmpas castell ffantasi gothig i wibio ar hyd cwrs rafftio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Beth am gael seibiant byr yn y ddinas ac ymlacio yn un o’n gwestai sba anhygoel, neu gysgu mewn hostel am bris rhesymol dros ben? Cewch wledda ar seigiau blasus yn ein bwytai annibynnol niferus, neu flasu rhai o’r hen ffefrynnau yn y bwytai enwocaf yr ydym oll yn eu hadnabod a’u caru.

Llywiwch y wefan a dysgwch am bopeth sy’n ymwneud â Chaerdydd. Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol a thanysgrifio i’n cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad.

@VIsitcardiff on Instagram

CADWCH GAERDYDD YN DDIOGEL

GOLCHWCH EICH DWYLO

Golchwch eich dwylo yn rheolaidd ac i fanteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu’n trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus i bawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau, lleoliadau tecawê a thrafnidiaeth gyhoeddus.

CADWCH EILL PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch fod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com