Neidio i'r prif gynnwys

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

Edrychwn ymlaen at eich gweld ym mhrifddinas Cymru – dewch i fwynhau ein dinas ac ymgolli yn y diwylliant, yr amrywiaeth o adloniant neu ymlacio yn un o’n mannau harddwch naturiol.

Mae’r ddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau ac atyniadau newydd cyffrous sy’n addas ar gyfer pob oedran a chyllideb.  Dewch i ddarganfod popeth sydd i’w weld a’i wneud, o grwydro o gwmpas castell ffantasi gothig i wibio ar hyd cwrs rafftio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Beth am gael seibiant byr yn y ddinas ac ymlacio yn un o’n gwestai sba anhygoel, neu gysgu mewn hostel am bris rhesymol dros ben? Cewch wledda ar seigiau blasus yn ein bwytai annibynnol niferus, neu flasu rhai o’r hen ffefrynnau yn y bwytai enwocaf yr ydym oll yn eu hadnabod a’u caru.

Llywiwch y wefan a dysgwch am bopeth sy’n ymwneud â Chaerdydd. Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol a thanysgrifio i’n cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad.

CYFRIF I LAWR AT Y NADOLIG

Dyma'r adeg o'r flwyddyn lle mae pob ymweliad â Chaerdydd yn arbennig iawn, felly archwiliwch y gorau o'r hyn sydd gan brifddinas Cymru i'w gynnig y Nadolig hwn 2023.

CAERDYDD YW'R 'DDINAS ORAU YN Y DU' A’R 'DDINAS FWYAF CYFEILLGAR YN Y DU' AR GYFER 2023/24

Fel y pleidleisiwyd gan Condé Nast Traveller's Readers' Choice Awards.

BETH SY' 'MLAEN YNG NGHAERDYDD

CYMDOGAETHAU

Nid yw Canol y Ddinas ond yn rhan fach iawn o’r diwylliant enfawr sydd gan Gaerdydd i’w gynnig. Mae’n bryd byw fel un o’r trigolion. Mae gan bob ardal o’r ddinas ei rhinwedd unigryw ei hun.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.