Neidio i'r prif gynnwys

Chwilio

CROESO NOL

DYMA BOPETH SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD I YMWELD YN DDIOGEL

Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy…

Wrth i’r gyfyngiadau symud ddechrau llacio o’r diwedd, mae Cyngor Caerdydd wedi lansio cynllun i ailagor Caerdydd yn raddol fel un o’r dinasoedd mwyaf diogel yn y DU.

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy’n ymweld â chanol dinas Caerdydd nawr yn cael eu cyfarch gan nifer o fesurau newydd a roddwyd ar waith i ddiogelu’r cyhoedd wrth i gyfyngiadau symud COVID-19 ddechrau codi.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

 

Mannau croeso a gwybodaeth wedi’u staffio

 

System gerdded wedi’i harwyddo’n glir – sy’n hygyrch i bawb

 

Mannau ciwio y tu allan i siopau

 

Mannau mainc sydd ar gael lle gall pobl stopio i gael seibiant

 

Cau Stryd y Castell a Lôn y Felin i draffig

 

Cymorth a chyngor i bobl ag anableddau gan gynnwys gwasanaeth casglu bygi modur

Ambell newid. Yr Un Ddinas.

Pa siopau, gwestai, bwytai a bariau sydd ar agor ar gyfer busnes yng Nghaerdydd. Dyma eich canllaw i ymweld â Chaerdydd wedi’r cyfnod cloi.

BWYTA ALLAN I HELPU

Darganfyddwch pa fwytai yng Nghaerdydd sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun, ac arbed hyd at 50% ar eich Bil.

MAP Y GELLIR EI LAWRLWYTHO

Os ydych chi’n pendroni ble yn union yw’r mesurau diogelwch newydd, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r map defnyddiol hwn yng nghanol y ddinas sy’n dangos lleoliadau mannau croeso, systemau cerdded a chyfleusterau trafnidiaeth.

Cofiwch, byddwch yn amyneddgar ac arhoswch yn ddiogel.

CYNGOR AC ARWEINIAD PELLACH

I gael y wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar ar sefyllfa newidiol COVID-19, ewch i:

Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd

Bydd gwefan newydd yr ŵylyn cynnig ryseitiau a marchnad ar-lein lle gall ymwelwyr archebu amrywiaeth o fwyd a diod lleol a rhyngwladol o safon uchel yn uniongyrchol gan y gwneuthurwyr.

CAFFI CWR Y CASTELL

Mwynhewch rai o'ch hoff dai bwyta o ganol y ddinas yng Nghaffi Cwr y Castell, profiad bwyta awyr agored newydd gwych â Chastell ysblennydd Caerdydd yn gefnlen iddo.

@CroesoCaerdydd

YMWELD Â CHAERDYDD O GARTREF

Os ydych chi y tu allan i'r terfyn 5 milltir ac yn dal i fethu Ymweld â Chaerdydd, yna edrychwch ar ein tudalen Ymweld â Chaerdydd o'r cartref, mae'n llawn syniadau gwych ar gyfer mwynhau Caerdydd heb hyd yn oed gamu allan eich drws ffrynt!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com