Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Helpwch i gadw Cymru'n ddiogel.

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

Mae’n amser y gwanwyn, rydym wedi gweld ein diwrnodau heulog cyntaf ac mae cyfyngiadau cloi yn parhau i leddfu. Mae manwerthu, lletygarwch ac atyniadau awyr agored, a lletyau hunangynhwysol bellach ar agor. Efallai bod pethau’n edrych i fyny ond rydyn ni’n gwybod nad ydyn ni allan o’r coed eto, felly cofiwch helpu i gadw Caerdydd yn ddiogel a chofiwch lanhau’ch dwylo, gwisgo mwgwd a chynnal pellter cymdeithasol.

PADLFYRDDIO: ANTUR YN Y DDINAS

Mae pawb wedi gwirioni ar Badlfyrddio yng Nghaerdydd! Darllenwch ein blog gan StandUpPaddleUK ac am y gystadleuaeth sy’n cynnig cyfle i ennill gwyliau antur Padlfyrddio i 2 (sy’n cynnwys 2 fwrdd i fynd adref gyda chi!)

CADWCH GAERDYDD YN DDIOGEL

GOLCHWCH EICH DWYLO

Golchwch eich dwylo yn rheolaidd ac i fanteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu’n trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus i bawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau, lleoliadau tecawê a thrafnidiaeth gyhoeddus.

CADWCH EILL PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch fod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

YMWELD Â CHAERDYDD O GARTREF

Efallai na fyddwch yn gallu ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd oherwydd y toriad tân, ond gallwch barhau i 'ymweld â Chaerdydd o gartref'. Rydyn ni wedi llunio llwyth o syniadau gwych ar gyfer mwynhau Caerdydd heb orfod camu allan o'ch drws ffrynt!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com