Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Ar hyn o bryd mae'r wlad i gyd mewn cyfnod cloi cenedlaethol ar lefel rhybuddio 4, helpwch i cadw Cymru'n ddiogel.

Cwestiynau Cyffredin cloi Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i rai o'r cwestiynau a ofynnir amlaf gan breswylwyr a gweithwyr allweddol sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ynghylch y broses gloi gyfredol.

Mae angen i ni i gyd helpu i gadw Caerdydd yn ddiogel ac, nawr bod Cymru ar lefel rhybudd 4, mae’n bwysig nad ydych chi’n ymweld â’r ddinas oni bai ei bod yn hanfodol.

Er hynny, bydd busnesau’r ddinas yn barod i’ch croesawu yn ôl cyn gynted ag y gallant. Tan hynny, ac ar gyfer yr holl newyddion hamdden ac adloniant diweddaraf, cadwch mewn cysylltiad gyda ni ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Yr un ddinas ydyw, ond ychydig yn wahanol. #YrUnDdinas

CADWCH GAERDYDD YN DDIOGEL

GOLCHWCH EICH DWYLO

Golchwch eich dwylo yn rheolaidd ac i fanteisio ar y cyfleusterau glanweithio dwylo sydd ar gael. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth siopa, os ydych chi wedi codi pecyn neu’n trin bwyd.

GWISGWCH GORCHYDD WYNEB

Mae gwisgo gorchudd wyneb bellach yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man dan do cyhoeddus i bawb sy’n 11 oed neu’n hŷn. Mae hyn yn cynnwys siopau, lleoliadau tecawê a thrafnidiaeth gyhoeddus.

CADWCH EILL PELLTER CYMDEITHASOL

Cofiwch fod yn rhaid i chi gadw’r pellter cymdeithasol 2m priodol rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n aelod o’ch cartref neu’ch teulu estynedig.

YMWELD Â CHAERDYDD O GARTREF

Efallai na fyddwch yn gallu ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd oherwydd y toriad tân, ond gallwch barhau i 'ymweld â Chaerdydd o gartref'. Rydyn ni wedi llunio llwyth o syniadau gwych ar gyfer mwynhau Caerdydd heb orfod camu allan o'ch drws ffrynt!

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com