Neidio i'r prif gynnwys

CROESO’N ÔL I GAERDYDD

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi ym mhrifddinas Cymru’r Hydref hwn – dewch i fwynhau ein dinas ac ymgolli yn y diwylliant, yr amrywiaeth o adloniant neu ymlacio yn un o’n mannau harddwch naturiol.

Mae’r ddinas yn llawn dop o ddigwyddiadau ac atyniadau newydd cyffrous sy’n addas ar gyfer pob oedran a chyllideb.  Dewch i ddarganfod popeth sydd i’w weld a’i wneud, o grwydro o gwmpas castell ffantasi gothig i wibio ar hyd cwrs rafftio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Beth am gael seibiant byr yn y ddinas ac ymlacio yn un o’n gwestai sba anhygoel, neu gysgu mewn hostel am bris rhesymol dros ben? Cewch wledda ar seigiau blasus yn ein bwytai annibynnol niferus, neu flasu rhai o’r hen ffefrynnau yn y bwytai enwocaf yr ydym oll yn eu hadnabod a’u caru.

Llywiwch y wefan a dysgwch am bopeth sy’n ymwneud â Chaerdydd. Cofiwch ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol a thanysgrifio i’n cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad.

ADEG HYFRYTAF Y FLWYDDYN

Edrychwch ar bopeth sydd gan ein prifddinas i’w gynnig y Nadolig hwn. P’un a ydych yn mynd ar antur Gŵyl y Gaeaf, yn gwylio sioe Nadolig neu’n siopa yn ein marchnad Nadolig, byddwch yn gweld popeth sy’n digwydd ar ein tudalen Nadolig benodol.

CYMDOGAETHAU

Nid yw Canol y Ddinas ond yn rhan fach iawn o’r diwylliant enfawr sydd gan Gaerdydd i’w gynnig. Mae’n bryd byw fel un o’r trigolion. Mae gan bob ardal o’r ddinas ei rhinwedd unigryw ei hun.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com