Neidio i'r prif gynnwys

SYNIADAU CYFYNGIADAU SYMYD: Ffyrdd wych o fwynhau Caerdydd o gartref...

Chwilio

MAPIAU O GAERDYDD

Gyda chanol dinas gryno a wastad, mae dod o hyd i'ch ffordd o amgylch Caerdydd yn syml, ond weithiau mae map yn helpu!

Y GANOLFAN GROESO

P'un a ydych chi'n ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu'n chwilio am ffyrdd newydd o brofi'r ddinas, mae'r Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid yma i helpu.

CYRRAEDD YMA

Mae Caerdydd yn ddinas hawdd ei chyrraedd; gyda chymaint o ffyrdd i deithio yma does dim esgus dros beidio â thalu ymweliad â ni.

TEITHIO O GWMPAS

Mae Caerdydd yn ddinas cryno iawn ac yn hawdd i archwilio...

CROESO I GAERDYDD

Prifddinas Cymru

Os ydych yn dod i ymweld â Chaerdydd yna mae Prifddinas Cymru yn cynnig ystod syfrdanol o Atyniadau unigryw, Adloniant o’r radd flaenaf, Siopa o safon gyda gwahaniaeth a Gweithgareddau i bawb – i gyd o fewn pellter cerdded.

Edrychwch ar y pethau gorau i’w Gweld a’u Gwneud neu gwelwch ein rhestr digwyddiadau gwych i ddarganfod Beth sy’ Mlaen a phopeth am ein Chwaraeon lleol. Porwch ein Blog i gael awgrymiadau lleol ar y Bwytai, Tafarndai a Bariau gorau a lleoedd eraill i Fwyta ac Yfed; dewch o hyd i westai a llety arall yn ein canllaw lle i Aros.

Pan ymwelwch â Chaerdydd, fe welwch bensaernïaeth fodern arloesol ochr yn ochr â thirnodau o orffennol y ddinas, sy’n llawn hanes hynafol. Mae Bae Caerdydd, a arferai fod yn ddociau prysur y ddinas, bellach yn lannau y dŵr bywiog a hardd. Mae Caerdydd yn ddinas gryno, lewyrchus 2 awr yn unig ar y trên o Lundain; y gyrchfan wyliau berffaith i deuluoedd, cyplau a Grwpiau.

I gael mwy o syniadau a help i gynllunio’ch taith, ewch i’n hadrannau Darganfod a Gwybodaeth i ymwelwyr.

@CroesoCaerdydd

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com