Neidio i'r prif gynnwys

YMWELD Â CHAERDYDD MEWN GRWPIAU


Caerdydd yw’r gyrchfan ddelfrydol ar gyfer teithio mewn grŵp, boed hynny gyda theulu neu ffrindiau, ar gyfer digwyddiadau corfforaethol neu bartïon plu a stag. Mae’r ddinas yn llawn sefydliadau sy’n croesawu grwpiau gyda breichiau agored, ac efallai y bydd cynigion ar gael ar gyfer eich taith hyd yn oed!

Mae Croeso Caerdydd wedi llunio’r canllaw hwn i roi popeth y bydd ei angen arnoch wrth gynllunio eich gwyliau byr mewn dinas. Isod ceir ein hargymhellion ar gyfer gweithgareddau, bwytai a llety, tudalennau partïon plu a stag ac awgrymiadau ar gyfer cynlluniau teithiau.

BETH SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD

Ewch i'n tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr, fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod megis teithio i Gaerdydd, mapiau y gellir eu lawrlwytho, lleoliadau mannau gwybodaeth i ymwelwyr, hygyrchedd a llawer mwy.

TEULUOEDD

Dod â’r teulu ar eich taith nesaf a ddim yn siŵr ble i ddechrau? Mae Croeso Caerdydd wedi llunio’r dudalen hon gyda’r nod o roi tawelwch meddwl i chi cyn eich trip teuluol nesaf.

Dewch o hyd i amrywiaeth eang o atyniadau, opsiynau bwyd a diod sy’n addas i deuluoedd, blogiau a chynlluniau teithiau. Rydym wedi trafod popeth i wneud yn siŵr y gall pob aelod o’r teulu gael diwrnod braf allan a threulio amser gwerthfawr gyda’r teulu.

PARTÏON PLU

Ydych chi’n forwyn briodas sy’n gobeithio gwneud y briodferch yn falch yn ei pharti plu? Wel, rydych chi wedi dewis Caerdydd, felly rydych chi eisoes yn gwneud rhywbeth yn iawn! Mae’r Ddinas, sydd o faint cywasgedig, yn gyrchfan perffaith p’un a ydych yn chwilio am rywbeth gwyllt neu efallai rywbeth mwy hamddenol a soffistigedig.

Mae cymaint o weithgareddau cyffrous, llawer o fariau i fwynhau coctels ynddynt, a digonedd o westai i ddewis ohonynt. I roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi, rydym wedi rhoi ein syniadau gorau at ei gilydd ar gyfer parti plu gwych yng Nghaerdydd!

PARTÏON STAG

Mae bod yn was priodas yn gyfrifoldeb mawr, nid yw trefnu noson olaf o ryddid rhywun yn dasg fach a hynny cyn i chi hyd yn oed feddwl am ysgrifennu araith! Yn ffodus i chi, mae gan Gaerdydd bopeth sydd ei angen ar gyfer penwythnos stag epig.

I’ch helpu, rydym wedi llunio rhestr o’n syniadau gorau ar gyfer stag anhygoel yng Nghaerdydd…

PARTÏON PEN-BLWYDD

Rydym wedi gwneud y gwaith o drefnu eich parti pen-blwydd perffaith yn hawdd. P’un a ydych yn troi’n 8, yn 18 neu’n 80 oed – mae gennym y lle perffaith i bawb.

Os ydych wrth eich bodd ag antur, ymlacio, coctels neu gael pryd blasus gyda ffrindiau, fe welwch eich lleoliad parti delfrydol isod. Paratowch i ddathlu mewn steil!

TEITHIAU YSGOL

Mae Caerdydd yn llawn atyniadau addysgol ac felly mae’n gyrchfan ddelfrydol ar gyfer teithiau ysgol cofiadwy neu ar gyfer diwrnod o ddysgu i chi eich hun. Mae gan y ddinas amrywiaeth eang o amgueddfeydd, stadia, neuaddau cyngerdd, parciau a gerddi a hyd yn oed canolfan wyddoniaeth!

Edrychwch ar ein canllaw i gael eich ysbrydoli.

Dringo Dan Do Boulders

MEITHRIN TÎM

Mae Caerdydd yn cynnig ystod eang o ymarferion meithrin tîm sy’n addas i bob swyddfa, grŵp cyfeillgarwch a theulu. O rafftio dŵr gwyn, dringo creigiau dan do, sglefrio iâ, dianc o ystafelloedd i fynd ar drywydd ei gilydd gyda theganau mawr llawn aer yng Nghefn Gwlad, mae gan Gaerdydd y cyfan!

CYNLLUNIAU TEITHIAU

Gall anturio prifddinas fod yn llethol, gyda chymaint i'w gynnig mae'n anodd dewis beth i'w gynnwys mewn un daith. Gallwn ni helpu. Mae'r tîm wedi llunio cyfres o gynlluniau teithiau i roi trefn ar eich taith. Dewiswch yr un sydd orau gennych a'i deilwra unrhyw ffordd rydych chi eisiau!

A YW HAMDDEN YN RHAN O’CH BUSNES?

P’un a ydych yn cynllunio teithiau grŵp, cynadleddau neu ddiwrnodau i ffwrdd ar gyfer eich busnes – neu a ydych yn arbenigo mewn cynnig teithiau teithio drwy eich cwmni teithio, darganfyddwch sut y gall Cwrdd yng Nghaerdydd gefnogi eich cynnig grŵp.