Neidio i'r prif gynnwys

Mae’n siŵr mai maestref deiliog Pontcanna yw’r lle mwyaf ffasiynol i fyw yng Nghaerdydd.  Mae hon yn ardal yn gyfoethog, unigryw ac yn un o’r lleoedd mwyaf ffasiynol i fyw yn y DU.

Disgrifir Pontcanna yn aml fel ‘pentref dinesig’, oherwydd mae gennych bopeth y gallai fod ei angen ar gymdogaeth! Mae ganddi bensaernïaeth hardd, siopau annibynnol a bwytai, parcdir – ac mae dafliad carreg o ganol y ddinas.

Awgrym gwych: Ewch am dro ar hyd Stryd Pontcanna a Heol y Gadeirlan a rhyfeddu at yr holl fariau, bwytai a siopau annibynnol anhygoel!

Cofiwch – dim ond detholiad bach o’r hyn sydd ar gael yn y gymdogaeth yw hyn!

SUT I GYRRAEDD PONTCANNA

Ar droed: Mae’n bosib cerdded i Bontcanna o Ganol Dinas Caerdydd mewn ugain munud. Mae’r rhan fwyaf o’r bwytai, y bariau a’r atyniadau i’w gweld wrth i chi gerdded i lawr Heol y Gadeirlan a Pontcanna Street.

Beic: Reidiwch eich Nextbike i’r gymdogaeth hon, yna’i adael tu mewn i Erddi Sophia, ger Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru (8361).

Trên: Y gorsafoedd trenau agosaf yw Parc Ninian, Caerdydd Canolog a Cathays – i gyd o gwmpas 20 munud i ffwrdd ar droed.

Bws: Daliwch Fws Caerdydd 24 neu 25 ar Heol y Porth ger Giât 4 Stadiwm Principality. Gadewch y bws yn safle bws Rhodfa’r Gorllewin neu’r Black Lion. Nid yw Eglwys Gadeiriol Llandaf yn bell iawn wedyn.

Car: Mae’r rhan fwyaf o fannau parcio yn strydoedd Pontcanna wedi’u neilltuo ar gyfer breswylwyr. Mae mannau parcio talu ac arddangos ar gael.

HOFFECH CHI GYMERADWYO RHYWLE?

WHERE TO NEXT?

It’s time to live like a local. Each area of the city has its own unique quality.