Image

aros

Llefydd i aros o bob math am bob pris

Os ydych chi’n chwilio am westy pum seren moethus, llety clyd neu rywbeth anarferol, mae digonedd i ddewis o’u plith yng Nghaerdydd – mae’r rhan fwyaf o westai a lletyau Gwely a Brecwast yn dafliad carreg o atyniadau’r ddinas i ymwelwyr, siopau a’r orsaf drenau. Dewiswch olygfa o’r dŵr ym Mae Caerdydd, profwch fywyd dinesig yn y canol neu ymlaciwch yng nghefn gwlad hyfryd Cymru mewn gwesty gwledig.

CALON CAERDYDD | Llety yng Nghanol y Ddinas a’r Bae

Top