Neidio i'r prif gynnwys

PETHAU I WNEUD

Un o’r cyrchfannau ymwelwyr mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw Castell Caerdydd, lle gallwch ddarganfod 2000 o flynyddoedd o hanes yng nghanol y ddinas. Mae dwy amgueddfa ryfeddol yng Nghanol Dinas Caerdydd y gallwch eu harchwilio am ddim, yr Amgueddfa Genedlaethol ac Amgueddfa Caerdydd. Mae canol y ddinas hefyd yn gartref i Barc prydferth Bute, a oedd ar un adeg yn erddi preifat teulu Bute ac sydd bellach yn barc cyhoeddus am ddim.

LLEOEDD I FWYTA AC YFED

Rydyn ni i gyd yn mwynhau ychydig o ennill a chiniawa o bryd i’w gilydd ac mae gan ganol dinas Caerdydd rai bwytai gwych, ynghyd ag ystod eang o dafarndai a bariau. Bwyta allan gyda steil bwyd stryd yn Coconut Treet, Pho Cafe neu rhowch gynnig ar y cymdeithasau DEPOT. Am wledd bwyd cyflym, cydiwch mewn byrgyr gourmet o The Grazing Shed neu Honest Burgers, neu rhowch gynnig ar Pieminister am dro archfarchnad ar y pastai a’r peint gostyngedig. Dylai cariadon bwyd mân roi cynnig ar The Ivy neu fwynhau’r awyrgylch bensaernïol yng Nghapel 1877. Fe welwch goctels ar y gweill yn Be At One neu Dirty Martini, tra bod y Botanegydd yn cynnig ystod eang o ddiod gan gynnwys cwrw crefft.

LLEFYDD I AROS

Os ydych chi’n pendroni ble i aros yng nghanol dinas Caerdydd, mae yna westai gwych i ddewis ohonynt. Gyferbyn â Chastell Caerdydd fe welwch y gorau mewn lletygarwch Cymreig yn yr Hilton. Mae gwesty Clayton yn un o’r rhai mwyaf delfrydol, wrth ymyl prif hybiau trafnidiaeth Caerdydd. Bydd cariadon bwtîc yn mwynhau ystafelloedd Hotel Indigo, pob un â thema ar gelf leol a deunyddiau naturiol. Yn y cyfamser, gellir dod o hyd i welyau ar gyllideb yng Ngwesty’r Citrus a Chanolfan Caerdydd Ibis.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.