Neidio i'r prif gynnwys

Popeth sydd angen i chi ei wybod am feysydd parcio yng Nghaerdydd.  Mae’r wybodaeth yn cynnwys lleoliadau a phrisiau parcio yng nghanol y ddinas a Bae Caerdydd, yn ogystal â gwasanaethau parcio a theithio.

Os ydych chi’n teithio i Gaerdydd, fe welwch fwy o gyngor ar dwristiaeth a theithio yn ein hardal gwybodaeth i ymwelwyr, gan gynnwys sut i deithio o amgylch Caerdydd, mapiau ymwelwyr a mwy.

 

TALU AM EICH LLE PARCIO NEU’I GADW YMLAEN LLAW

Gallwch dalu am eich lle parcio neu’i gadw ymlaen llaw ar-lein ar gyfer meysydd parcio Cyngor Caerdydd (hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw) neu drwy app MiPermit Android neu app iPhone. Gallwch hefyd gadw lle mewn meysydd parcio NCP ymlaen llaw ar-lein, neu drwy eu app NCP ParkPass. Mae Cwmni Principality Parking yn cynnig mannau y gellir eu harchebu ymlaen llaw ar gyfer digwyddiadau stadiwm mawr penodol yn y ddinas.

 

PARK CARDIFF APP

Os ydych chi’n gyrru o amgylch y ddinas yn chwilio am y lle gorau i barcio, yna gallwch ddefnyddio app Park Cardiff, sydd ar gael ar Android ac iPhone, i weld diweddariadau byw am barcio ar y stryd ac argaeledd lleoedd parcio ceir. Yna parciwch eich cerbyd a phrynwch eich tocyn – naill ai trwy beiriant tocynnau, neu drwy’r app MiPermit.

Gallwch hefyd ddefnyddio app Park Cardiff i ddod o hyd i leoedd parcio i’r anabl – y cyfan sydd ei angen i barcio yn y rhain am ddim yw eich Bathodyn Glas.

 

TEITHIO I DDIGWYDDIAD MAWR?

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ynghylch parcio ar gyfer digwyddiadau, parcio a theithio, ffyrdd sydd ar gau, neu wybodaeth arall, cadwch lygad am yr erthygl flog benodol â chyngor am deithio sy’n cael ei rhyddhau yn ystod yr wythnos pan gynhelir digwyddiad mawr (neu’r wythnos cyn hynny).

 

PARCIO NCP AM BRIS GOSTYNGOL GYDA CHROESO CAERDYDD

Cewch le parcio rhatach gydag NCP yn y ddinas gyda Chroeso Caerdydd! Cadwch le trwy App ParkPass yr NCP a rhowch rif adnabod Saver, VISITCARDIFF am ostyngiad gwych (nid yw ar ar gael yn ystod digwyddiadau mawr). Edrychwch ar dudalennau maes parcio’r NCP isod am fwy o wybodaeth.

 

Y DDINAS AR Y MAP

Gallwch weld ein lleoedd parcio a’n mannau parcio i’r anabl ar ein map o Ganol y Ddinas a’n map o Fae Caerdydd.

 

YN PARCIO CERBYD MWY O FAINT NEU O LED?

Mae Gerddi Sophia (pellter cerdded o 9 munud o Stadiwm Principality) yn ddelfrydol ar gyfer parcio ceir, cartrefi modur, coetsis a faniau.

 

PARCIO A THEITHIO

Os ydych yn chwilio am ein gwasanaeth parcio a theithio, mae’n gweithredu ar hyn o bryd ar gyfer dwyrain Caerdydd, dim ond 5 munud mewn car o Gyffordd 30 traffordd yr M4.

 

PARCIO A THEITHIO AR GYFER DIGWYDDIADAU

Yn ystod digwyddiadau mawr, efallai y bydd gwasanaeth parcio a theithio gwahanol arall yn rhedeg i ddarparu ar gyfer pobl sy’n mynd i’r digwyddiadau. Gweler y blog teithio perthnasol am fanylion.

 

AROS YN Y DDINAS?

Os ydych yn aros yn un o’n gwestai niferus sydd wedi’u lleoli’n ganolog, efallai y gallant gynnig lle parcio ar y safle, neu le parcio am bris gostyngol gerllaw.

 

GWEFRU

Os ydych chi’n dod â char trydan, mae gan Greyfrairs, Pellet Street a Plas Dumfries yr NCP gyfleusterau gwefru hefyd. Os ydych chi’n aros yng Ngwesty’r Marriott, mae ganddyn nhw bwyntiau gwefru ar gyfer gwesteion. Gellir codi costau ychwanegol am hyn.

 

GWELD EIN MEYSYDD PARCIO

Edrychwch ar ein rhestrau Meysydd Parcio i ddod o hyd i’r lle perffaith i barcio.