Neidio i'r prif gynnwys

PARCIO YNG NGHAERDYDD

Os ydych chi’n teithio i Gaerdydd mewn car ac yn chwilio am wybodaeth am feysydd parcio yng Nghaerdydd, rydych chi yn y lle iawn. Ar y dudalen hon fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod gan gynnwys gwasanaethau Parcio a Theithio, faint o gostau parcio ceir yng Nghaerdydd, lle mae meysydd parcio wedi’u lleoli ym Mae Caerdydd, Canol Dinas Caerdydd, Treganna, Pontcanna a’r Rhath hefyd.

I gael cyngor arall ar dwristiaeth a theithio gan gynnwys mynd o gwmpas Caerdydd, mapiau, a mwy ewch i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr. I gael gwybodaeth am unrhyw beth arall sy’n gysylltiedig â pharcio, gan gynnwys parcio ar y stryd, parcio bathodyn glas, a mwy ewch i wefan Cyngor Caerdydd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com