Neidio i'r prif gynnwys

Côte yn y Gwanwyn

Dydd Iau, 13 Mehefin 2024


Ydych chi wedi rhoi cynnig ar Fwydlen y Gwanwyn Côte? Os na, gwell i chi fynd yno cyn bo hir, dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl!

Wrth i’r Haf prysur agosáu, mwynhewch flasau olaf y gwanwyn gyda bwydlen dymhorol arbennig Côte sydd ar gael tan ddydd Sul 16 Mehefin.

Mae’r bwyty steil Ffrengig ar y Lôn y Felin, yn ffefryn cadarn gyda phobl leol ac ymwelwyr. Ar ddau lawr mawr a theras allanol, lle bynnag y byddwch yn penderfynu bwyta, byddwch mewn amgylchedd hamddenol braf.

Hefyd, mae cynnig y Gwanwyn ar gael ochr yn ochr â’r fwydlen à la carte draddodiadol, ac os yw’n rhy anodd gwneud dewis, gall y staff gwybodus roi awgrymiadau i chi. Maen nhw bob amser wrth law i’ch helpu a’ch tywys drwy’r ystod o brydau bwyd.

Gweler bwydlen lawn y gwanwyn yn cote.co.uk, a ddangosir yn y delweddau uchod mae’r seigiau canlynol:

Coctel
Collins Riwbob a Chwstard a Soda Riwbob a Chwstard

~

Dechrau
Frites Asparagws Dyffryn Gwy

~

Prif
Rwmp Cig Oed y Gwanwyn wedi’i Rostio

~

Pwdin
Llanast Mefus a Riwbob

Peidiwch ag anghofio edrych ar y fwydlen diodydd a pharu’ch pryd gyda gwydraid o win braf neu goctel ar thema gwanwyn gwych. Bon appétit!

Archebwch eich bwrdd yma.

Mae Côte Brasserie yn aelodau o Rwydwaith Croeso Caerdydd a buont mor garedig â gwahodd aelod o’r tîm i flasu eu bwydlen wanwyn.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.