Neidio i'r prif gynnwys

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn un o’r digwyddiadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr haf y ddinas ac fe’i cynhelir yn Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd.

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024 – Dydd Sul 7 Gorffennaf 2024

AMSEROEDD AGOR:

Dydd Gwener: 12:00 – 22:00
Dydd Sadwrn: 11:00 – 22:00
Dydd Sul: 11:00 – 19:00

*Street Food Piazza and Bars are open until 22:00, while Farmers Market and Producers Fair close at 21:00 and trade stalls close at 19:00.

 

Mynediad am Ddim | Nid Oes Angen Tocyn

Bydd gan y Ffair Gynhyrchwyr a’r Farchnad Ffermwyr lu o stondinwyr, i gyd yn cynnig amrywiaeth ysblennydd o gynnyrch o safon. Bydd ein harlwywyr yn coginio storm ar y Street Food Piazza, lle gallwch ddewis o amrywiaeth eang o ddanteithion bwyd ffres.

Ochr yn ochr â’r bwyd a diod gwych, bydd gan y Bandstand raglen lawn o gerddoriaeth fyw trwy gydol pob un o dri diwrnod yr ŵyl. Yn y cyfamser, ym Marchnad Crafters, fe welwch ddetholiad gwych o nwyddau wedi’u gwneud â llaw, wedi’u curadu gan Craft*folK.

FFAIR Y CYNHYRCHWYR

Archwiliwch y Ffair Cynhyrchwyr yn y basn canolog a byddwch yn dod o hyd i wledd wirioneddol i'r rhai sy'n hoff o fwyd. Chwiliwch am doreth o becws, hufen iâ crefftwr, diodydd wedi'u bragu a'u distyllu, cawsiau, cigoedd a melysion.

MARCHNAD Y FFERMWYR

Fel arfer bydd ein Marchnad Ffermwyr yn llawn o gynnyrch gwych eleni, gyda dros 50 o stondinau yn gwerthu pob math o nwyddau bendigedig. Bydd amrywiaeth enfawr o winoedd, cwrw, seidr a gwirodydd ar gael, digonedd o gyffeithiau, danteithion melys a mwy.

PIAZZA BWYD STRYD

O gyris i cebabs, paella i poutine, a tacos i tapas, fe welwch eich hoff flasau i gyd ar y Street Food Piazza eleni! Felly, galwch i mewn i'n pop-ups blasus ac os ydych chi'n cael eich pryd neu'n rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ni fydd eich blasbwyntiau'n gwybod beth sy'n eu taro.

Y BANDSTAND

Mae ein Bandstand bywiog yn ôl eleni ac, fel erioed, bydd yn llawn bwyd i'ch enaid. Rydyn ni wedi dewis detholiad gwych o berfformwyr llawr gwlad, gan gynnig bwydlen gerddorol sy'n llawn naws yr haf.

MARCHNAD CREFFTWYR

Bydd ein ffrindiau o CraftFolk yn ôl unwaith eto i guradu Marchnad Crafters. Bydd y stondinau coch a gwyn nodedig ochr yn ochr â’r Plass yn boblogaidd gyda chymysgedd gwirioneddol eclectig o gelf a chrefft, i gyd wedi’u gwneud â llaw.

TRADE STANDS

A range of organisations are joining us at Cardiff Food and Drink Festival, from fundraising activities to the chance to win prizes!

Don’t miss the boat. Applications to be a stallholder close 28th March 2024.

IMPORTANT INFO

Mae gan bob cynhyrchydd ac arlwywr sy'n mynychu'r ŵyl sgôr Asiantaeth Safonau Bwyd gyfredol o 4 neu 5. Daw Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd atoch gan Dîm Digwyddiadau Cyngor Caerdydd.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.