Neidio i'r prif gynnwys

Diolch i bawb a aeth, a gefnogodd ac a fu’n arddangos yng Ngŵyl Bwyd a Diod Caerdydd 2023 - dewch o hyd i'ch hoff stondinwyr o'r digwyddiad eleni.

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn un o’r digwyddiadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr haf y ddinas ac fe’i cynhelir yn Roald Dahl Plass, Bae Caerdydd.

Dydd Gwener 7 – Dydd Sul 9 Gorffennaf 2023

AMSEROEDD AGOR:

Dydd Gwener: 12:00 – 22:00
Dydd Sadwrn: 11:00 – 22:00
Dydd Sul: 11:00 – 19:00

Mynediad am Ddim | Nid Oes Angen Tocyn

Bydd gan y Ffair Gynhyrchwyr a’r Farchnad Ffermwyr lu o stondinwyr, i gyd yn cynnig amrywiaeth ysblennydd o gynnyrch o safon. Bydd ein harlwywyr yn coginio storm ar y Street Food Piazza, lle gallwch ddewis o amrywiaeth eang o ddanteithion bwyd ffres.

Ochr yn ochr â’r bwyd a diod gwych, bydd gan y Bandstand raglen lawn o gerddoriaeth fyw trwy gydol pob un o dri diwrnod yr ŵyl. Yn y cyfamser, ym Marchnad Crafters, fe welwch ddetholiad gwych o nwyddau wedi’u gwneud â llaw, wedi’u curadu gan Craft*folK.

FFAIR Y CYNHYRCHWYR

Archwiliwch y Ffair Cynhyrchwyr yn y basn canolog a byddwch yn dod o hyd i wledd wirioneddol i'r rhai sy'n hoff o fwyd. Chwiliwch am doreth o becws, hufen iâ crefftwr, diodydd wedi'u bragu a'u distyllu, cawsiau, cigoedd a melysion.

MARCHNAD Y FFERMWYR

Fel arfer bydd ein Marchnad Ffermwyr yn llawn o gynnyrch gwych eleni, gyda dros 50 o stondinau yn gwerthu pob math o nwyddau bendigedig. Bydd amrywiaeth enfawr o winoedd, cwrw, seidr a gwirodydd ar gael, digonedd o gyffeithiau, danteithion melys a mwy.

PIAZZA BWYD STRYD

O gyris i cebabs, paella i poutine, a tacos i tapas, fe welwch eich hoff flasau i gyd ar y Street Food Piazza eleni! Felly, galwch i mewn i'n pop-ups blasus ac os ydych chi'n cael eich pryd neu'n rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ni fydd eich blasbwyntiau'n gwybod beth sy'n eu taro.

Y BANDSTAND

Mae ein Bandstand bywiog yn ôl eleni ac, fel erioed, bydd yn llawn bwyd i'ch enaid. Rydyn ni wedi dewis detholiad gwych o berfformwyr llawr gwlad, gan gynnig bwydlen gerddorol sy'n llawn naws yr haf.

MARCHNAD CREFFTWYR

Bydd ein ffrindiau o CraftFolk yn ôl unwaith eto i guradu Marchnad Crafters. Bydd y stondinau coch a gwyn nodedig ochr yn ochr â’r Plass yn boblogaidd gyda chymysgedd gwirioneddol eclectig o gelf a chrefft, i gyd wedi’u gwneud â llaw.

Mae'r ŵyl yn cynnwys detholiad o Arddangoswyr Masnach

CYRRAEDD YMA O GANOL DINAS CAERDYDD

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn hawdd ei ddarganfod a’i chyrraedd. Mae wedi’i leoli yn Roald Dahl Plass, gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

TRÊN

Bob 12 munud rhwng gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd a gorsaf Bae Caerdydd – gallwch deithio’n ôl tan 11:54pm ddydd Gwener a dydd Sadwrn, neu tan 9:54pm ddydd Sul.

BWS

Defnyddiwch y gwasanaeth Baycar rhwng Heol Santes Fair (Canol y Ddinas) a Chanolfan Mileniwm Cymru (Bae Caerdydd) – gallwch deithio’n ôl bob 15 munud tan 5:55pm, yna bob hanner awr tan 11:10pm ddydd Gwener a dydd Sadwrn, neu tan 8:10pm ddydd Sul.

FFYRDD ERAILL O DEITHIO
  • Reidiwch feic safonol neu e-feic Ovobike i’r digwyddiad, gan ddocio’r beiciau wrth ochr Canolfan Mileniwm Cymru.
  • Ewch am dro hamddenol 25 munud o ganol y ddinas, gan fwynhau’r haul wrth i chi fynd (gobeithio!)
  • Gyrrwch i mewn a pharciwch yn un o’r meysydd parcio gerllaw, yr agosaf yw’r Q Park.
  • Archebwch dacsi, gall ollwng a chasglu ar safle tacsis Cei’r Fôr-Forwyn (y tu allan i Tesco Express).

Gwnewch yn siŵr eich bod yn aros o dan y terfyn yfed a gyrru os ydych yn gyrru neu’n beicio’n ôl ar ôl y digwyddiad.

 

GWYBODAETH BWYSIG

  • Dim ond alcohol a brynir o fariau’r digwyddiad y gellir ei yfed ar y safle.  Ni ellir yfed alcohol ar y safle a brynwyd o Ffair y Cynhyrchwyr, Marchnad y Ffermwyr neu oddi ar y safle.
  • Nodwch na chaniateir cŵn ac anifeiliaid eraill ar y safle (ac eithrio cŵn tywys a chŵn cymorth ar dennyn, gyda manylion adnabod).
  • Mae gan bob cynhyrchydd ac arlwywr sy’n mynychu’r ŵyl sgôr Asiantaeth Safonau Bwyd gyfredol o 4 neu 5.

 


Daw Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd atoch gan Dîm Digwyddiadau Cyngor Caerdydd.

Ar gyfer ymholiadau gweithredol, cysylltwch â FoodandDrink@cardiff.gov.uk
Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â mediabrief@cardiff.gov.uk

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.