Neidio i'r prif gynnwys

Pwy sydd AR GYFER Caerdydd?

Enw blaenorol FOR Cardiff oedd Ardal Gwella Busnes Caerdydd. Sefydliad dielw ydyw sydd â chynllun uchelgeisiol i drawsnewid canol dinas Caerdydd a’i wneud yn fwy croesawgar, bywiog a dylanwadol. 
Isod fe welwch wybodaeth am ddau o’u prosiectau cyffrous, City of Arcades a A Gift Card For Cardiff. Ewch i’w gwefan

#ChristmasAtCardiff -Cyfres Fideo …

Chwarae Chwarae

#ChristmasAtCardiff - Asador 44 / Bar 44

Chwarae Chwarae

#ChristmasAtCardiff - Marchnad Dan Do Caerdydd (Rhan 1)

Chwarae Chwarae

#ChristmasAtCardiff - Marchnad Dan Do Caerdydd (Rhan 2)

CERDYN RHODD FOR CARDIFF

Mae ‘Cerdyn Rhodd For Cardiff’ yn darparu ar gyfer y rhai sy’n dwlu ar goffi, ffasiynau dyddiau a fu, diwylliant a chwaraeon ac unrhyw fath arall o siopwr y gallwch feddwl amdano.

CAERDYDD: DINAS YR ARCEDAU

Caerdydd – dinas cestyll a diwylliant, lle mae saith arcêd o oes Fictoria ac Edward yn swatio ymhlith rhai o enwau mawr y stryd fawr. Yn gartref i dros 100 o gaffis, bariau a siopau annibynnol yng nghanol y ddinas, mae’r arcêdau’n brofiad siopa gwirioneddol unigryw.