Neidio i'r prif gynnwys

Pwy sydd AR GYFER Caerdydd?

Enw blaenorol FOR Cardiff oedd Ardal Gwella Busnes Caerdydd. Sefydliad dielw ydyw sydd â chynllun uchelgeisiol i drawsnewid canol dinas Caerdydd a’i wneud yn fwy croesawgar, bywiog a dylanwadol. 
Isod fe welwch wybodaeth am ddau o’u prosiectau cyffrous, City of Arcades a A Gift Card For Cardiff. Ewch i’w gwefan

 

'Dathlu Pobl Greadigol y Brifddinas' – Arddangosfa Gelf Ar-lein Dydd Gŵyl Dewi

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, bydd Caerdydd AM BYTH, Ardal Gwella Busnes Caerdydd, yn arddangos talentau creadigol Caerdydd mewn arddangosfa gelf rithwir fawr ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Y diwydiant creadigol oedd un o’r sectorau a gafodd ei daro waethaf yn ystod y pandemig ac mae’n un sy’n dibynnu ar gael lleoliadau ar agor a chynulleidfaoedd i oroesi. O ran pobl ifanc greadigol 18-25 oed, bu hyd yn oed yn anoddach. Mae mynd i’r diwydiant am y tro cyntaf, a chael pobl i wybod amdanyn nhw, yn gam hanfodol yn eu gyrfa, ond i lawer, mae hyn wedi’i ohirio.

Mae Caerdydd AM BYTH o’r farn mai diwylliant yw’r hyn sy’n gwneud Caerdydd yn unigryw ac felly mae’n bwysig cefnogi’r gymuned greadigol ifanc a’i thalent i sicrhau y gall y ddinas barhau i fod yn fan poblogaidd yn ddiwylliannol am flynyddoedd eto.

Gan weithio’n agos gyda Chaerdydd Creadigol, comisiynodd Caerdydd AM BYTH 10 artist ifanc i adrodd eu stori am Gaerdydd drwy ddawns gyfoes, cân, darlunio, tecstilau a mwy.

Nod yr arddangosfa gelf ar-lein yw dathlu amrywiaeth Cymru a thynnu sylw at bobl greadigol ifanc anhygoel Caerdydd ar ‘Ddiwrnod Mwyaf Cymraeg’ Cymru.

Drwy gydol mis Chwefror, bydd Caerdydd AM BYTH yn postio’r newyddion diweddaraf am yr artistiaid, cyn datgelu’r darnau terfynol ar 1 Mawrth.

Ymunwch â Caerdydd AM BYTH i ‘Ddathlu Pobl Greadigol y Brifddinas’ ar Ddydd Gŵyl Dewi drwy eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol ac ymweld â’u tudalen digwyddiadau.

CERDYN RHODD FOR CARDIFF

Mae ‘Cerdyn Rhodd For Cardiff’ yn darparu ar gyfer y rhai sy’n dwlu ar goffi, ffasiynau dyddiau a fu, diwylliant a chwaraeon ac unrhyw fath arall o siopwr y gallwch feddwl amdano.

CAERDYDD: DINAS YR ARCEDAU

Caerdydd – dinas cestyll a diwylliant, lle mae saith arcêd o oes Fictoria ac Edward yn swatio ymhlith rhai o enwau mawr y stryd fawr. Yn gartref i dros 100 o gaffis, bariau a siopau annibynnol yng nghanol y ddinas, mae’r arcêdau’n brofiad siopa gwirioneddol unigryw.