Neidio i'r prif gynnwys

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd - Castell Caerdydd

Dyddiad(au)

16 Tach 2023 - 02 Ion 2024

Amseroedd

11:00 - 22:00

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 3RB

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd digwyddiad enwog a phoblogaidd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn dychwelyd yn 2022. Wedi’i rannu ar draws dau leoliad yng nghanol y ddinas unwaith eto, bydd ymwelwyr nawr yn gallu mwynhau Gŵyl y Gaeaf yng Nghastell Caerdydd ac ar Lawnt Neuadd y Ddinas.

YNG NGHASTELL CAERDYDD

Y Llwybr Iâ

Eleni, bydd Llawr Sglefrio a Llwybr Iâ Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn cael eu gosod o fewn tiroedd prydferth Castell Caerdydd gyda’r Gorthwr Normanaidd yn gefndir iddynt. Mae’r llawr sglefrio dan do 40m x 15m, gyda’r Llwybr Iâ 150m, yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae sesiynau hygyrch ar gael bob prynhawn Mercher rhwng 13:30 a 14:30.

Mae tocynnau ar gyfer y sesiynau sglefrio iâ ar werth nawr.

Cymhorthion Sglefrio ar gyfer Gwesteion Llai

Bydd y pengwiniaid enwog yn dychwelyd ac mae’r nythfa wedi tyfu! Erbyn hyn mae hyd yn oed mwy o gymhorthion sglefrio ar gael i blant sydd angen cymorth ar yr iâ. Rhaid archebu ymlaen llaw.

Bwyd a diod y Nadolig

O dortilas pwdin Efrog sylweddol i falws melys wedi’u tostio, bydd digon o opsiynau ar gael o fewn muriau’r Castell.

AR LAWNT NEUADD Y DDINAS

Atyniadau’r Ffair i’r Teulu

Nid yw Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn gyflawn heb ei ffair enwog i deuluoedd. Yn ôl yr arfer, gallwch fwynhau’r olygfa orau o’r ddinas o’r Olwyn Enfawr a bydd amrywiaeth mawr o atyniadau eraill sy’n addas ar gyfer pob oed yn ogystal ag adloniant gyda’r hwyr.

Sur la Piste, Bar Caban Sgïo

Bydd y caban sgïo deulawr bythol boblogaidd, Sur la Piste, yn dychwelyd ac eleni bydd yn dod gyda theras to awyr agored newydd sbon.

Y Bar Iâ!

Ymlaciwch gyda’ch ffrindiau a mwynhewch ddiod yn lleoliad mwyaf cŵl y ddinas, sef profiad newydd cyffrous y Bar Iâ yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd! Dyma nefoedd i Instagramwyr gyda thymheredd dan sero ac ie, mae popeth wedi’i wneud o iâ. I ymweld â’r Bar Iâ, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu slot amser ymlaen llaw.

Bwyd a diod y Nadolig

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch eich hoff ddanteithion melys a sawrus yn ardaloedd eistedd dan orchudd y Pentref Alpaidd.

*Sylwer: Na fydd arddangosfa tân gwyllt Nos Galan yng nghanol dinas Caerdydd y flwyddyn yma.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.