Neidio i'r prif gynnwys

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2021

Dyddiad(au)

16 Tach 2021 - 24 Rhag 2021

Amseroedd

11:00 - 22:00

Lleoliad

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd Gŵyl y Gaeaf enwog a hoffus Caerdydd yn ôl am 2021, yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen.

Nawr yn meddiannu dau safle syfrdanol ar draws lawnt Neuadd y Ddinas a thiroedd Castell Caerdydd, bydd digon o le i deuluoedd fwynhau ysbryd yr ŵyl.

Cyhoeddir mwy o wybodaeth a gwerthiant tocynnau yn fuan, felly gwyliwch y gwagle hwn. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael y newyddion Nadolig diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

Y Llawr Sglefrio a’r Llwybr Iâ

Eleni, bydd Llawr Sglefrio a Llwybr Iâ Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn cael eu gosod o fewn tir prydferth Castell Caerdydd yn erbyn cefndir y Gorthwr Normanaidd. Mae’r llawr sglefrio dan do 40m x 15m, gyda’r Llwybr Iâ 150m, yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae sesiynau hygyrch ar gael bob prynhawn Mercher rhwng 13:30 a 14:30.

Rhagor o wybodaeth am oriau agor a phrisiau.

CANLLAWIAU COVID-19 WEDI’U DIWEDDARU

(Rhagfyr 2021) Mae mesurau Covid-19 ar waith i’ch helpu i fwynhau Gŵyl y Gaeaf yn ddiogel.

I’ch cadw’n ddiogel, mae Gŵyl y Gaeaf yn gwneud gwaith glanhau trylwyr yn rheolaidd; gan ddarparu gorsafoedd diheintio dwylo ar draws y ddau safle; casglu gwybodaeth Tracio, Olrhain, Diogelu ar gyfer gwesteion y Llawr Sglefrio a’r Bar Barrug; ac annog taliadau digyffwrdd mewn bariau, mannau arlwyo a bythau tocynnau.

Rydym nawr yn argymell yn gryf eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb wrth giwio am reidiau neu am fwyd a diod. Nid oes angen Pàs Covid neu ganlyniad Prawf Llif Unffordd negatif arnoch i fynd i mewn i’r Castell neu Lawnt Neuadd y Ddinas, nac i gymryd rhan yn y Sglefrio Iâ.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com