Neidio i'r prif gynnwys

Hanner Marathon Caerdydd Principality

Dyddiad(au)

06 Hyd 2024 - 01 Hyd 2023

Amseroedd

10:00 - 16:00

Lleoliad

Canol y Ddinas Caerdydd

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Cynhelir 21ain Hanner Marathon Caerdydd y Principality ar 6 Hydref 2024.  Mae’r galw ar lefelau digynsail ar ôl llwyddiant ein ras fawr i ddathlu ein pen-blwydd yn 20 oed yn 2023 ac mae cynnydd mawr yn y galw gan redwyr tramor. Mae’r ras hanner marathon eiconig yn mynd â rhedwyr ar daith fythgofiadwy o gwmpas prifddinas Cymru, gan gynnwys tirnodau fel Castell Caerdydd, Morglawdd Bae Caerdydd, Canolfan Mileniwm Cymru, yr Eglwys Norwyaidd a Pharc y Rhath.