Neidio i'r prif gynnwys

AQUABUS

Ewch ar daith o amgylch Bae Caerdydd gydag Aquabus, gweld Cei’r For Forwyn, gwarchodfa natur y gwlyptiroedd a’r Morglawdd, mae’n ffordd wych o ymlacio a amsugno’r golygfeydd hyfryd. Mae Aquabus hefyd yn gweithredu gwasanaeth bws dŵr pob awr rhwng canol y ddinas a’r Bae, mae gwasanaethau’n gadael tiroedd y Castell ac o Gei’r For Forwyn.