Neidio i'r prif gynnwys

BAR A CHEGIN LAGUNA

Welsh Translation: Mae Laguna Kitchen & Bar, annibynnol ac enillwyr gwobr, wedi'i leoli o fewn Gwesty'r Park Plaza yng Nghaerdydd ac yn enwog am wasanaethu cigyddiaeth Brydeinig clasurol gyda thro ar gymeriad Cymreig. Gan gyfuno'r cynnyrch lleol gorau, mae ein cogyddion yn cynllunio prydau tymhorol i ddiwallu eich blas.

Opening hours

Dydd Llun - Dydd Mercher

7am - 11pm

Dydd Gwener - Sadwrn

7.30am - 11pm

Dydd Sul

7:30am - 11pm

Mae Bar a Chegin Laguna yn fwyty annibynnol enwog sy’n cynnig bwyd Prydeinig â blas Cymreig. Gan gyfuno’r cynnyrch lleol gorau, mae ein cogyddion yn dylunio seigiau tymhorol fydd yn dod â dŵr i’ch dannedd.

Wedi’i leoli yng Ngwesty’r Park Plaza, mae bwyty Laguna yn gyfuniad eclectig o brydau modern o Brydain. Mae’n cynnig gwasanaeth drwy’r dydd, ar gyfer cinio, prydau cyn theatr, bwyd A La Carte, cinio dydd Sul a Bwydlen A La Carte Fegan.  Mae ein bwydlenni’n newid bob dydd er mwyn sicrhau mai dim ond y cynhwysion mwyaf ffres a ddefnyddir ac mae’n fan delfrydol i fwynhau bwyd gwych, gyda wal win eiconig a chegin agored.

Ynghyd â’n bwydlenni helaeth, mae gan far bywiog Laguna hefyd winoedd cain, coctels egsotig a chasgliad o gwrw a ddewiswyd yn ofalus. Dyma gyfle ardderchog i fwynhau awyrgylch soffistigedig gyda byrddau isel, cadeiriau ffynci a bythau personol. Pan fydd yr haul yn tywynnu, mae ein teras deiliog yn cynnig encil dawel ac yn siŵr o gadw sgyrsiau a diodydd i lifo.

Gweinir bob dydd o 12:00pm tan 5:30pm, ac os ydych chi am eich sbwylio’ch hun hyd yn oed mwy, gallwch ychwanegu gwydraid o ‘ Tsiampên Ayala at eich Te Prynhawn.

Argymhellir eich bod yn cadw lle o flaen llaw, a rhaid archebu’r Te Prynhawn i Wŷr Bonheddig 24 awr o flaen llaw.

Te Prynhawn

Yn ogystal â’n dewis o fwydlenni, mae ein te prynhawn yn amrywio o’r traddodiadol i’r sawrus, felly boed yn gloddesta ar  sgons hyfryd a hufen neu ar y byrgyr cig carw sy’n rhan o’n Te Prynhawn i Wŷr Bonheddig, mae rhywbeth yma i bawb. Gall ein te prynhawn traddodiadol hefyd gael ei wneud yn addas ar gyfer feganiaid a heb glwten.

Gweinir bob dydd o 12:00pm tan 5:30pm, ac os ydych chi am eich sbwylio’ch hun hyd yn oed mwy, gallwch ychwanegu gwydraid o ‘ Tsiampên Ayala at eich Te Prynhawn.

Argymhellir eich bod yn cadw lle o flaen llaw, a rhaid archebu’r Te Prynhawn i Wŷr Bonheddig 24 awr o flaen llaw.

Ffôn

02920 111 103

E-bost

lagunarestaurant@parkplazacardiff.com

Cyfeiriad

Park Plaza, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AL