Neidio i'r prif gynnwys

Mae Café Rouge yn dŷ bwyta Ffrengig bywiog ychydig yn wahanol i’r traddodiadol, lle gallwch fwynhau tafell o fywyd fel pe baech ym Mharis bron.

ORIAU AGOR

Llun - Iau

09:00 - 10:00

Gwe - Sad

09:00 - 23:00

Sul

10:00 - 21:30

Cafe Rouge Cafe Rouge Cafe Rouge Cafe Rouge

Bydd Café Rouge yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed y flwyddyn nesaf, wedi iddo gael ei sefydlu yn Llundain yn 1989 gan ddau oedd yn dwlu ar fwyd ac oedd am ail-greu bwyd Ffrengig go iawn mewn lleoliad tebyg mi fistro o Baris.

Rydym yn parhau i gynnig clasuron fel Steak Frites, Poulet Breton, Moules a Boeuf Bourgignon, yn ogystal â croques, salad, bagetiau a gwin Ffrengig. Mae ein bwyd a’n cogyddion wrth galon y cyfan a wnawn, ac rydym yn defnyddio cynhwysion ffres gwych, dulliau coginio Ffrengig traddodiadol a ryseitiau Rouge clasurol drwy’r dydd bob dydd.

Mae ein bwydlen frecwast – sy’n cynnwys toes neu frecwast llawn – ar gael tan ganol dydd, ac mae ein Bwydlen A La Carte a’n Bwydlen Osod Dymhorol ar gael o ganol dydd. mae gennym hefyd fwydlen wych i’r plant mewn dau faint ar gyfer plant bach a mawr, o 2 i 12 oed.

Mae ein bwyty yng Nghaerdydd ar lawr cyntaf canolfan siopa Dewi Sant, ac mae ar agor ar gyfer brecwast, cinio a swper bob dydd.  Mae ystafell breifat ar gael lan llofft at gyfer cyfarfodydd, partion a digwyddiadau – galwch heibio neu ffoniwch ni i gael manylion; does dim tâl i logi’r ystafell, ac mae croeso i grwpiau unrhyw adeg o’r dydd.

Does dim wastad angen cadw lle o flaen llaw, ond awgrymir eich bod yn gwneud hynny ar ddiwrnodau digwyddiadau yn Stadiwm Principality neu Arena Motorpoint.

Mae’n dda gennym ddweud bod gennym Dystysgrif Ragoriaeth Trip Advisor.

Parcio

Mae digon o le parcio ar gael; e ym maes parcio St davids Dewi Sant.

Ar Fws

Mae'r arosfannau bysiau agosaf ar Bute Terrace neu Churchill Way.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Caerdydd Street.

Ffôn

029 2023 6574

E-bost

cardiffstdavids@caferouge.co.uk

Cyfeiriad

St Davids Dewi Sant, Unit KUG03, 13 Upper East Side, Cardiff, CF10 2EF