Neidio i'r prif gynnwys

CASTELL CAERDYDD

Mae Castell Caerdydd, yng nghalon prif ddinas Cymru, ar unwaith yn gaer Rufeinig, yn gadarnle Normanaidd ac yn balas ffantasi Gothig Fictoraidd.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:00 - 18:00

Sad - Sun

09:00 - 18:00

Cardiff Castle Cardiff Castle Cardiff Castle Cardiff Castle

Note: Opening times will vary due to Cardiff Castle hosting many large music and other events throughout summer 2022. Check their website for exact times for your visit.

Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac yn safle o arwyddocâd rhyngwladol.

Wedi’i leoli o fewn parcdiroedd hardd yng nghanol y brifddinas. Ar unwaith mae caer Rufeinig, cadarnle Normanaidd a champwaith Gothig Fictoraidd, waliau Castell Caerdydd a thyrau stori dylwyth teg yn cuddio 2,000 o flynyddoedd o hanes.

Mae’r Castell a welwch heddiw, yng nghanol y brifddinas, ar unwaith yn gaer Rufeinig, yn gastell Normanaidd trawiadol ac yn balas ffantasi Gothig Fictoraidd rhyfeddol, a grëwyd ar gyfer un o ddynion cyfoethocaf y byd.

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, creodd y pensaer celf William Burges fyd breuddwydiol canoloesol ar gyfer 3edd Ardalydd Bute; mae’r canlyniadau’n syml yn syfrdanol gyda thu mewn afloyw yn llawn goreuro, cerfio pren cywrain, murluniau a gwydr lliw. Ar gyfer y byd breuddwydiol canoloesol Fictoraidd eithaf, gwelwch y fflatiau stori dylwyth teg ysblennydd, yn llawn murluniau, goreuro a cherfiadau pren cywrain, gwydr lliw a marmor.

Gyda’r Wal Rufeinig agored i’w gweld, y Cadw i ddringo canoloesol a’r Llochesi amser rhyfel atmosfferig i’w harchwilio, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n caniatáu digon o amser ar gyfer eich ymweliad.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Prisiau
  • Oedolion: £13.50
  • Plant (5-16): £9.50
  • Gostyngiadau: £11.50
  • Dan 5 Oed: AM DDIM
Taith y Tŷ

Am ffi ychwanegol fach gallwch ddilyn ôl troed teulu Bute, gan fynd gydag un o’n tywyswyr arbenigol ar daith hynod ddiddorol ac addysgiadol o amgylch y chwarteri byw Fictoraidd ysblennydd. Mae’r daith yn para am oddeutu. 50 munud ac mae’n hanfodol os ydych chi am ymchwilio ychydig yn ddyfnach i hanes yr adeilad anhygoel hwn.

Allwedd y Castell

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd Castell sy’n rhoi mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth o’r radd flaenaf hwn am 3 blynedd.

Codir tâl gweinyddol o £6.50 am bob cerdyn Allwedd Castell.

Nid oes unrhyw dâl am blant (dan 16)

Bwyd a Diod

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr golau ac eang y castell, mae Bistro Teras y Gorthwr yn cynnig amrywiaeth o brydau poeth, brechdanau, arbennigion dyddiol y cogydd a danteithion melys, ynghyd â dewis amrywiol o goffi a the

Siopa

Mae detholiad eclectig o anrhegion a chofroddion prydferth wedi eu hysbrydoli gan gasgliadau’r Castell.

Hygyrchedd

Mae tocyn consesiwn ar gael i ymwelwyr anabl; gall un gofalwr ddod am ddim gyda’r ymwelydd anabl. Mae Ystafelloedd y Castell yn cynnwys llawer o risiau a grisiau troellog ac oherwydd hynny nid yw yn addas ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu gadeiriau gwthio.

CYRRAEDD CASTELL CAERDYDD

PARCIO

Nid oes parcio ar y safle, y parcio taledig agosaf yw NCP Stryd y Porth, Talu ac Arddangos Castle Mews neu Greyfriars NCP.

AR FWS

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Castle Stop 1 neu Kingsway (GA).

AR Y TRÊN

Y gorsafoedd trên agosaf yw Caerdydd Canolog neu Caerdydd Stryd y Frenhines.

CYSYLLTWCH Â CHASTELL CAERDYDD

Ffôn

029 2087 8100

E-bost

castellcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Cyfeiriad

Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

AM OFYN CWESTIWN?

Nodwch eich manylion isod ac anfonwch eich ymholiad yn syth i Gastell Caerdydd…


BETH SYDD YMLAEN YNG NGHASTELL CAERDYDD...