Neidio i'r prif gynnwys

Mae Castell Caerdydd, yng nghalon prif ddinas Cymru, ar unwaith yn gaer Rufeinig, yn gadarnle Normanaidd ac yn balas ffantasi Gothig Fictoraidd.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:00 - 18:00

Sad - Sun

09:00 - 18:00

 Mae Castell Caerdydd ar gau i’r cyhoedd rhwng 20:00 ar 24 Rhagfyr a 28 Ionawr ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Mae tocynnau mynediad i’r castell ar werth nawr o 29 Ionawr. Prynwch nhw ar castell-caerdydd.com.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn fuan.

 

 

Cardiff Castle Cardiff Castle Cardiff Castle Cardiff Castle

Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac yn safle o arwyddocâd rhyngwladol.

Wedi’i leoli o fewn parcdiroedd hardd yng nghanol y brifddinas. Ar unwaith mae caer Rufeinig, cadarnle Normanaidd a champwaith Gothig Fictoraidd, waliau Castell Caerdydd a thyrau stori dylwyth teg yn cuddio 2,000 o flynyddoedd o hanes.

Mae’r Castell a welwch heddiw, yng nghanol y brifddinas, ar unwaith yn gaer Rufeinig, yn gastell Normanaidd trawiadol ac yn balas ffantasi Gothig Fictoraidd rhyfeddol, a grëwyd ar gyfer un o ddynion cyfoethocaf y byd.

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, creodd y pensaer celf William Burges fyd breuddwydiol canoloesol ar gyfer 3edd Ardalydd Bute; mae’r canlyniadau’n syml yn syfrdanol gyda thu mewn afloyw yn llawn goreuro, cerfio pren cywrain, murluniau a gwydr lliw. Ar gyfer y byd breuddwydiol canoloesol Fictoraidd eithaf, gwelwch y fflatiau stori dylwyth teg ysblennydd, yn llawn murluniau, goreuro a cherfiadau pren cywrain, gwydr lliw a marmor.

Gyda’r Wal Rufeinig agored i’w gweld, y Cadw i ddringo canoloesol a’r Llochesi amser rhyfel atmosfferig i’w harchwilio, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n caniatáu digon o amser ar gyfer eich ymweliad.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Prisiau
  • Oedolion: £13.50
  • Plant (5-16): £9.50
  • Gostyngiadau: £11.50
  • Dan 5 Oed: AM DDIM
Taith y Tŷ

Am ffi ychwanegol fach gallwch ddilyn ôl troed teulu Bute, gan fynd gydag un o’n tywyswyr arbenigol ar daith hynod ddiddorol ac addysgiadol o amgylch y chwarteri byw Fictoraidd ysblennydd. Mae’r daith yn para am oddeutu. 50 munud ac mae’n hanfodol os ydych chi am ymchwilio ychydig yn ddyfnach i hanes yr adeilad anhygoel hwn.

Allwedd y Castell

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd Castell sy’n rhoi mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth o’r radd flaenaf hwn am 3 blynedd.

Codir tâl gweinyddol o £6.50 am bob cerdyn Allwedd Castell.

Nid oes unrhyw dâl am blant (dan 16)

Bwyd a Diod

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ymwelwyr golau ac eang y castell, mae Bistro Teras y Gorthwr yn cynnig amrywiaeth o brydau poeth, brechdanau, arbennigion dyddiol y cogydd a danteithion melys, ynghyd â dewis amrywiol o goffi a the

Siopa

Mae detholiad eclectig o anrhegion a chofroddion prydferth wedi eu hysbrydoli gan gasgliadau’r Castell.

Hygyrchedd

Mae tocyn consesiwn ar gael i ymwelwyr anabl; gall un gofalwr ddod am ddim gyda’r ymwelydd anabl. Mae Ystafelloedd y Castell yn cynnwys llawer o risiau a grisiau troellog ac oherwydd hynny nid yw yn addas ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn neu gadeiriau gwthio.

CYRRAEDD CASTELL CAERDYDD

PARCIO

Nid oes parcio ar y safle, y parcio taledig agosaf yw NCP Stryd y Porth, Talu ac Arddangos Castle Mews neu Greyfriars NCP.

AR FWS

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Castle Stop 1 neu Kingsway (GA).

AR Y TRÊN

Y gorsafoedd trên agosaf yw Caerdydd Canolog neu Caerdydd Stryd y Frenhines.

CYSYLLTWCH Â CHASTELL CAERDYDD

Ffôn

029 2087 8100

E-bost

castellcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Cyfeiriad

Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

AM OFYN CWESTIWN?

Nodwch eich manylion isod ac anfonwch eich ymholiad yn syth i Gastell Caerdydd…


BETH SYDD YMLAEN YNG NGHASTELL CAERDYDD...