Neidio i'r prif gynnwys

COLEG CAERDYDD A’R FRO

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau mwyaf yn y DU, gan ddarparu addysg a hyfforddiant o safon uchel ledled Prifddinas-ranbarth Cymru. Mae gan Goleg Caerdydd a’r Fro dros 30,000 o ddysgwyr y flwyddyn sy’n astudio cyrsiau coleg llawn-amser a rhan-amser ac yn dilyn cymwysterau prifysgol a rhaglenni prentisiaeth, ynghyd â darpariaeth hyfforddiant i gyflogwyr.

Lleoliad: Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd CF10 5BF

DIRECTIONS