Neidio i'r prif gynnwys

TRENAU TRAWSGWLAD (CROSSCOUNTRY)

Bachwch drên i Gaerdydd – mae gan y ddinas fywiog hon y cyfan. Yn dref borthladd ar arfordir deheuol Cymru, mae Caerdydd yn cynnig golygfeydd a phensaernïaeth ysblennydd, yn ogystal â siopa anhygoel a bywyd nos gwych. Dinas ddeinamig gydag ynni heintus, nid prifddinas Cymru yn unig yw Caerdydd, ac fe’i gelwir yn brifddinas ieuengaf Ewrop.  Archebwch drên i Gaerdydd ac archwiliwch ei chymeriad unigryw – p’un a ydych yn ymweld ar daith undydd, penwythnos i ffwrdd neu wyliau dinas hirach.

Mae Trenau Trawsgwlad yn cysylltu Nottingham, Manceinion, Bryste, Casnewydd a dinasoedd eraill â Chanol Caerdydd.