Neidio i'r prif gynnwys

THE COAL EXCHANGE

Mae’r Gyfnewidfa Lo yn westy moethus â 200 o ystafelloedd, sy’n dathlu hanes cyfoethog un o dirnodau eiconig Cymru gan gynnig golygfeydd ysblennydd o Fae Caerdydd.

Mae’r Gyfnewidfa Glo yn lleoliad heb ei debyg, wedi’i leoli mewn adeilad a arferai fod yn galon Caerdydd.

Lleolir yr adeilad Gradd II* Rhestredig yng nghanol Bae Caerdydd ac mae’n rhoi’r cyfle i westeion gamu’n ôl mewn amser a dysgu am un o adeiladau mwyaf trawiadol Cymru.

Yn llawn hanes cyfoethog a mawredd, mae’r hyn a arferai fod y Gyfnewidfa Lo wedi’i dychwelyd i’w hen ogoniant gyda nodweddion gwreiddiol wedi’u cadw a’r Neuadd Fawr wedi’i hadfer fel y lleoliad priodasau a digwyddiadau mwyaf eiconig yn y ddinas.

BWYTA YN Y GYFNEWIDFA GLO

Culley’s Kitchen & Bar

Mae Culley’s Kitchen & Bar yn fwyty annibynnol sydd y tu mewn i westy ar ei newydd wedd y Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd. Mae’r bwydlenni’n canolbwyntio ar gynhyrchion tymhorol a lleol o ansawdd da. Ar gyfer diodydd, mae bwydlen win helaeth, coctels crefft ac amrywiaeth dda o gwrw Cymreig.

DIRECTIONS

Ffôn

029 2199 1904

E-bost

info@coalexchangecardiff.co.uk

Cyfeiriad

Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FQ