Neidio i'r prif gynnwys

CYDWEITHFA TACSIS DRIVE

Mae Drive (The Cardiff Taxi Co-operative Limited) yn gwmni cydweithredol dielw sy’n eiddo llwyr i’w aelodau, sy’n golygu y codir y swm isaf posibl ar bob gyrrwr er mwyn defnyddio eu system anfon a’u gorbenion canolog.

Fel hyn, gall y gyrwyr wneud bywoliaeth dda, buddsoddi yn eu cerbydau a’r cwmni, a rhoi hwb i’r economi leol drwy gadw’r arian yn yr economi leol. Mae’n ddelfrydol i deithwyr a’r perchnogion gyrwyr arloesol.

Ffôn: 029 2014 0140