Neidio i'r prif gynnwys

GERDDI’R GRANGE

Mae’r parc Fictoraidd 1.25 hectar hwn, a agorwyd yn wreiddiol ym 1895, yng nghanol Grangetown, gan ffinio â Bae Caerdydd. Ar ôl blynyddoedd lawer o ddirywio, cafodd y parc ei adfywio diolch i grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2000. Gan adeiladu ar ei adfywiad, mae’r parc yn barc rhestredig Gradd 2 ac yn meddu ar wobr y Faner Werdd. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys llwyfan band haearn a chofeb ryfel Grangetown.

Lleoliad: Holmesdale Street, Caerdydd, CF11 7HH

Cyfarwyddiadau