Neidio i'r prif gynnwys

HOLIDAYCOTTAGES.CO.UK

Mae asiantaeth gosod llety gwyliau sydd wedi ennill gwobrau, holidaycottages.co.uk wedi bod yn cynnig llety hunanarlwyo o safon ledled y DU ers dros 30 mlynedd, maent hefyd yn cynnig detholiad o fythynnod gwyliau a ddewiswyd yn arbennig yn ardal Caerdydd.

O fewn cyrraedd hwylus i’w bythynnod mae canol y ddinas ac atyniadau prysur Caerdydd fel Bae Caerdydd, Castell Caerdydd a’r Amgueddfa Genedlaethol, ynghyd â’r cefn gwlad prydferth cyfagos ym Mro Morgannwg neu fannau glan môr hyfryd fel Penarth, y Barri ac Aberogwr. Mae Caerdydd hefyd mewn safle da ar gyfer amrywiaeth o deithiau dydd i leoliadau poblogaidd fel Bannau Brycheiniog a Dyffryn Gwy.

Dewiswch o amrywiaeth eang o fythynnod gwyliau a ddewiswyd yn arbennig, pob un wedi’u dewis ar gyfer eu hansawdd a’u lleoliad. Mae’r ystod yn amrywiol ac yn cynnwys popeth o fythynnod clyd a rhamantus i ddau i dai enfawr sy’n berffaith ar gyfer grwpiau mawr, fflatiau moethus a bythynnod sy’n croesawu cŵn. Mae gan bob bwthyn hefyd ei amrywiaeth ei hun o nodweddion gwych felly byddwch yn teimlo eich bod gartref o gartref y funud y byddwch yn cerdded drwy’r drws; mae’r rhain yn cynnwys wi-fi, Sky TV, ceginau â’r holl offer, patios a gerddi hardd ac ardaloedd bwyta braf. Am rywbeth arbennig ychwanegol, rhowch gynnig ar fwthyn â thwb poeth, tân coed neu hyd yn oed cyfleusterau sba. Bydd teuluoedd hefyd yn hoffi’r bythynnod sydd ar gael sy’n llawn cyfleusterau hamdden fel ystafelloedd gemau, pyllau nofio a mannau chwarae.

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i’ch bwthyn perffaith, mae’n hawdd archebu ar-lein. Os byddai’n well gennych archebu dros y ffôn, neu os oes gennych ymholiad am unrhyw un o’r bythynnod sydd ar gael, mae’r tîm archebu cyfeillgar bob amser wrth law i helpu, saith diwrnod yr wythnos. Gallwch hefyd gysylltu drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol a sgwrs fyw. Wedi ennill gwobr platinwm gwasanaeth y gellir ymddiried ynddo gan Feefo, mae holidaycottages.co.uk yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i’w gwsmeriaid a’i westeion.

Ffôn

01237 459888

E-bost

bookings@holidaycottages.co.uk