Neidio i'r prif gynnwys

TEITHIAU BWYD CAERDYDD

Mae Loving Welsh Food yn cynnig amrywiaeth o deithiau bwyd, gweithdai coginio Cymreig, cyflwyniadau ac arddangosiadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

ORIAU SWYDDFA

Llun - Gwe

09:15 - 17:15

Sad - Sul

AR GAU

Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food

Os ydych chi’n chwilio am y ffordd orau i archwilio Caerdydd, ymunwch ag un o teithiau wythnosol Loving Welsh Food sy’n cael ei gynnal bob dydd Gwener a dydd Sadwrn!

Mae gan Gaerdydd olygfa fwyd lewyrchus – bwydydd llofnod Cymreig, bwydydd ethnig a chyfandirol, marchnadoedd a gwyliau. Ar ein taith byddwch yn dysgu am wahanol fathau o fwyd o fwyta soffistigedig i dafarndai traddodiadol a bwyd stryd. Mae’r daith hefyd yn caniatáu ichi ddod i adnabod Caerdydd yn well. Rydym yn darganfod yr amrywiaeth eang o gaffis, tafarndai, bwytai, siopau a bwtîcs fel y gallwch chi gynllunio’ch ymweliad i gynnwys y bwyd a’r diod, y golygfeydd a’r siopa gorau. Ffordd flasus o brofi prifddinas hardd Cymru a’n bwyd a diod Cymreig wych!

 

TAITH FLASU CAERDYDD

Amdano

Mae ein Taith Blasu Caerdydd yn ein tywys o amgylch canol y ddinas gan alw i mewn i gynhyrchwyr bwyd arbenigol, manwerthwyr a marchnad dan do Caerdydd. Mae’r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o flasu – cigoedd cyfandirol, cawsiau, cocos, bara laverb a diodydd Cymreig. Ar hyd y ffordd byddwn yn pasio parciau hardd, adeiladau mawreddog a thirnodau allweddol gan gynnwys Castell Caerdydd a Stadiwm y Principality ‘cartref rygbi Cymru’.

Dates

Mae Teithiau Blasu Caerdydd yn rhedeg bob dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 10:30 – 14:30

Prisiau

£40.00 yr oedolyn

TAITH CINIO A THIRNODAU CAERDYDD

Amdano

Mae’r daith flasus hon o Gaerdydd yn cynnwys te a chacen, blasu a chinio 2 gwrs mewn gwahanol leoliadau o amgylch canol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. Byddwch chi’n mwynhau prydau traddodiadol a chyfoes o Gymru fel cacennau bach cynnes, cawsiau Cymreig, Capas a tapas Cymreig / caserol cig oen, cwrw a seidr Cymreig. Mae pob un o’n lleoliadau yn adeiladau nodedig ym mhrif ddinas Cymru e.e. Gwesty’r Exchange Exchange, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan y Mileniwm. Mae ein Canllawiau lleol yn cynnig taith unigryw a phersonol o amgylch y ddinas, ei phensaernïaeth, ei hanes a’i phobl. Byddwch hefyd yn dysgu ychydig eiriau o Gymraeg ar hyd y ffordd!

Dyddiadau

Mae Taith Cinio a Thirnodau Caerdydd yn rhedeg bob dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng 10:30 a 15:30

Prisiau

£67.50 yr oedolyn

GWEITHDAI COGINIO CYMRAEG

Mae Loving Welsh Food hefyd yn cynnig gweithdai coginio Cymreig i grwpiau lle cewch wneud a phobi eich cacennau cri a mynd â nhw adref. Rydym yn coginio mewn lleoliad gwych gyda golygfa dros Stadiwm Principality yng nghanol Caerdydd.

Gellir trefnu teithiau a gweithdai, yn Gymraeg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg, Almaeneg a Saesneg. Mae’r teithiau hyn ar gyfer unigolion a grwpiau a gellir llunio taith bersonol at ddibenion eich grŵp ar sail eich chwaethau a’ch diddordebau.

Ffôn

078 1033 5137

E-bost

sian@lovingwelshfood.uk