Neidio i'r prif gynnwys

LUFKIN COFFEE (CANTON)

Mae ein bar coffi newydd a osodwyd yn hen Gwt y Ceidwaid ym Mharc Thompson yn ehangu ar ein hethos o gynnig lle i stopio, sgwrsio a chael paned braf o goffi yn ystod eich taith gerdded foreol, neu wrth i chi fynd â’r ci am dro, loncian, neu fwynhau moment o ymwybyddiaeth ofalgar ar eich pen eich hun. Ar ffurf caban bach, mewn lleoliad heddychlon yn y parc, mae’n ddihangfa berffaith, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar at eich gweld.

Lleoliad: 49 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FJ

CYFARWYDDIADAU