Neidio i'r prif gynnwys

Maes Parcio Gerddi Sophia

Cod Post: CF11 9FH

Oriau agor: 24 awr y diwrnod

Oriau Codi Tâl: 24 awr y diwrnod

Nifer y mannau: 284

Prisoedd maes parcio:

 • 1 awr – £3.50
 • 2 awr – £4.50
 • 3 awr – £5.50
 • 4 awr – £6.50
 • 5 awr – £8.50
 • 6 awr – £8.50
 • 7 awr – £10.50
 • 8 awr – £10.50
 • 9 awr – £12.50
 • 10 awr – £12.50
 • 11 awr – £14.50
 • 24 awr – £24.50
 • 7 diwrnod – £80

Parcio i fysus:

 • Yr awr – £6.50
 • 24 awr – £24.50

Tocynnau tymor: (Dydd Llun i Dydd Sul)

 • 1 mis – £170
 • 3 mis – £420
 • 6 mis – £800
 • 12 mis – £1400

Nid yw tocynnau tymor yn cadw lle parcio i chi ond maen nhw’n cynnig pris rhatach i dalu’n ddyddiol neu’n wythnosol.

Rhaid ymgeisio am docynnau tymor ar-lein

Gan eu bod yn electronig ni fydd angen i chi ddangos unrhyw beth yn eich cerbyd ar ôl prynu.

Mae amodau a thelerau’n berthnasol felly dylech ddarllen y rhain cyn prynu.

Cofiwch nad yw tocynnau tymor yn ddilys ar ddiwrnodau digwyddiadau.

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753003)

Llefydd parcio bathodyn glas: 6 – mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim

Llefydd gwefru cerbydau trydan: 2

Cyfleusterau eraill:

 • Mannau parcio ymroddedig i fysus
 • Tai bach