Neidio i'r prif gynnwys

MAES PARCIO NCP HEOL Y PORTH CAERDYDD

Wedi'i leoli gyferbyn â Stadiwm Principality, mae ein maes parcio yn Heol y Porth Caerdydd yn ddelfrydol ar gyfer gigs a digwyddiadau chwaraeon.

Mae’r maes parcio cyfleus hwn yng Nghaerdydd yn tynnu’r straen mas o barcio yng nghanol y ddinas. Mae’n ddigon rhad hefyd. Mae maes parcio Heol y Porth hefyd yn agos i Neuadd Dewi Sant, Arcêd y Castell, Marchnad Ganolog Caerdydd a Chastell hanesyddol Caerdydd. 

COD ARBENNIG

Oeddech chi’n gwybod y gallwch gael 7 awr o barcio yma am £6.99 neu £4.00 o 18:00-03:00 gan ddefnyddio’r cod cynilo VISITCARDIFF.

Please note the VISITCARDIFF ParkPass discount is not available on major event days.

Sylwer: rhaid archebu lle gan ddefnyddio Ap ParkPass yr NCP. Gweler y cyfarwyddiadau isod ar sut i’w lawrlwytho.

CYFARWYDDIADAU AP PARKPASS NCP

SUT YDW I’N CAEL GOSTYNGIAD DRWY’R AP?

  1. Lawrlwythwch Ap ParkPass yr NCP 

Dolen Ap Apple / Dolen Ap Android

  1. Cofrestrwch fanylion a dull talu
  2. Cyflwynwch y COD CYNILO:VISITCARDIFF
  3. Dewiswch un o’r meysydd parcio NCP Caerdydd
  4. PWYSWCH y botwm “Cynhyrchu cod QR”
  5. Defnyddiwch y cod QR digidol hwn i fynd i mewn a gadael– sganiwch ef yn uniongyrchol o’r ap (ar gyfer safleoedd heb rwystr, archebwch eich parcio drwy’r Ap NCP ar eich ffôn)

*NI DDYLAI defnyddwyr gymryd tocyn arferol o’r peiriant pan fyddant yn dod i mewn. Bydd angen y cod QR arnynt o’r ap wrth adael (wedi’i storio’n awtomatig ar yr ap).

Cliciwch yma i lawrlwytho Canllaw Ap ParkPass yr NCP.

DIRECTIONS

Westgate Street, Quay Street, Cardiff, CF10 1DZ