Neidio i'r prif gynnwys

GWESTY NOVOTEL CANOL CAERDYDD

Dewch i aros a theimlo’n gartrefol yng ngwesty 4 seren Novotel yng nghanol y ddinas, daith 20 munud o gerdded o Gastell Caerdydd.

Novotel Cardiff Centre Novotel Cardiff Centre Novotel Cardiff Centre Novotel Cardiff Centre Novotel Cardiff Centre Novotel Cardiff Centre

Dewch i aros a theimlo’n gartrefol yng ngwesty 4 seren Novotel yng nghanol y ddinas, daith 20 munud o gerdded o Gastell Caerdydd. Ymestynnwch a gweithio neu ymlacio yn eich ystafell fawr gyda WiFi am ddim. Mwynhewch olygfa ar Gaerdydd ac yna ewch i ymlacio yn y pwll cynnes dan do a’r ganolfan ffitrwydd, y lle perffaith i orffwys yn Novotel.

Mae Novotel Canol Caerdydd hefyd yn lleoliad perffaith i gyfarfod a theithio ar gyfer busnes. Mae gan y gwesty naw ystafell cyfarfodydd ag offer pwrpasol sy’n medru darparu ar gyfer 200 o bobl a bydd ein tîm gwasanaethau proffesiynol yn gofalu am bob manylyn i sicrhau ansawdd a llwyddiant eich cyfarfod.

Mewn car

Gadewch wrth Gyffordd 29 yr M4. Dilynwch yr A48 am 2.6 milltir i Eastern Avenue. Gadewch yn Southern Way (A4161) a gadewch i Heol Casnewydd (A4161). Trowch i’r chwith yn Fitzalan Place. Ar ddiwedd y stryd ewch i’r chwith i ddilyn i Windsor Road. Wrth y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i East Tyndall Street. Yn y gylchfan nesaf, ewch ymlaen (allanfa gyntaf) i Stryd Tyndall. Cymerwch y chwith cyntaf (Schooner Way) yna trowch i Brigantine Place. Mae’r Novotel ar y dde.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae’r gwesty 15 munud ar droed o orsaf drenau Caerdydd Canolog ac wrth lwybrau bysus 1 a 2.

Ffôn

029 2047 5000

E-bost

h5982@accor.com

Cyfeiriad

Ffordd y Sgwner, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4RT