Neidio i'r prif gynnwys

PARC Y MYNYDD BYCHAN

Wedi’i leoli yn un o faesdrefi gogleddol prysur Caerdydd, mae Parc y Mynydd Bychan yn cwmpasu ardal fawr o tua 37 hectar gydag amrywiaeth o dirweddau, gan gynnwys glaswelltir, coetir a gwlyptir. Gan gynnig ystod wych o gyfleusterau chwaraeon ac ardaloedd chwarae, mae’r parc hwn hefyd yn meddu ar wobr y Faner Werdd.

Cyfeiriad: Rhodfa’r Brenin Siôr V Ogleddol, Caerdydd, CF14 4EN

Cyfarwyddiadau