Neidio i'r prif gynnwys

Mae The Pontcanna Inn ar Heol y Gadeirlan. Ar agor ar gyfer brecwast, brunch a swper 7 diwrnod yr wythnos.

ORIAU AGOR

Llun - Mer

07:00 - 23:00

Iau - Gwe

07:00 - 00:00

Sad

08:00 - 00:00

Sul

08:00 - 23:00

Mae’r Pontcanna Inn, Cayo Arms gynt, ar Heol y Gadeirlan, ger Gerddi Sophia, daith gerdded fer o’r Brifysgol, y Castell a Stadia SSE SWALEC, Principality a Dinas Caerdydd.

Dim ond taith gerdded fer i ganol y ddinas a rhai o brif atyniadau Caerdydd, gan gynnwys y Castell a Stadiwm y Principality. Yn ogystal â chynnig llety hyfryd, bwtîc, mae ganddyn nhw derasau y tu allan gwych tra bod y prif far a’r ardal fwyta yn gweini’r gorau o fwyd iach, calonog gydag ystod eclectig o ddiodydd. Hefyd tafarn berffaith i wylio chwaraeon byw.

Maent hefyd o fewn pellter cerdded o ganol y ddinas, sy’n cynnig ystod eang o atyniadau unigryw, adloniant o’r radd flaenaf a siopa o safon. Mae’r ddinas hefyd yn cynnig safleoedd pensaernïaeth arloesol ynghyd ag adeiladau hanesyddol a Bae Caerdydd hardd, yn cynnig adloniant i bawb.

GWELY A BRECWAST

Mae gennym ddeg ystafell bwtîc hardd en suite ar y llawr cyntaf a’r ail. I lawr y grisiau, mae gennym deras gwych y tu allan, y tu blaen a’r tu cefn i’r dafarn. Mae’r prif far a’r ardal fwyta yn cynnig bwyd blasus ac iachus gydag amrywiaeth o goctels, gwirodydd, gwinoedd, cwrw ac êl go iawn a rhai cyfoes.

Yma yn Pontcanna Inn, nod ein tîm yw cynnig croeso cynnes a chyfnod cofiadwy i gwsmeriaid, boed hynny’n benwythnos, yn fusnes neu’n antur llawn cyffro. Byddwn hefyd yn dangos yr holl ddigwyddiadau chwaraeon ar Sky a BT. Rydym yn gobeithio y cewch amser braf yma ac y mwynhewch ein dinas.

Ffôn

029 2023 2917

E-bost

info@pontcannainn.com

Cyfeiriad

The Pontcanna Inn, 36 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9LL